A csábítás trükkjei

2011.10.25. - Írta: betegvagyok.hu

A csábítás trükkjei

Mekkorát téved, aki azt gondolja, hogy a teremtés büszke koronája magára zárja a fürdőszoba ajtaját, megengedi a vizet, aztán csak a lába ujját mártja bele a kádba...
A férfiak számára gyártott kozmetikumok, hajformázók, illatszerek és az ehhez kapcsolódó „géppark” (elektromos borotva, fogkefe, szakállvágó, hajnyíró, stb.) tárháza kifogyhatatlannak tűnik, ha jobban belegondolunk. Úgy tűnik, az erősebb nem is egyre elszántabban dolgozik a jó megjelenésén.

 

A fér­fi koz­me­ti­kai ipar ta­valy az előző évi­nél 42%-kal több test­ápo­ló ter­mé­ket adott el, leg­alább­is Ame­ri­ká­ban, amint ezt egy friss fel­mé­résből meg­tud­hat­tuk. A fér­fi­ak sok­kal töb­bet törődnek a kül­se­jük­kel, amint azt a nők gon­dol­ják, vagy ép­pen mél­tá­nyol­ják. Az ada­tok sze­rint a ten­ge­ren­tú­li fér­fi­ak na­pon­ta át­la­go­san 40 per­cet for­dí­ta­nak ar­ra, hogy meg­je­le­né­sü­ket von­zó­vá va­rá­zsol­ják. Ebből 18 per­cet tus­fürdők és kü­lön­böző il­la­tos test­ápo­lók hasz­ná­la­tá­val töl­te­nek, míg 15 perc a bo­rot­vál­ko­zás­sal, il­let­ve az előtte és utá­na szük­sé­ges ar­cá­po­lás­sal te­lik. Tízből egy fér­fi fes­ti a ha­ját, és szin­te min­den­ki­re igaz, hogy több időt tölt a fürdőszo­bá­ban, mint azt két év­vel ezelőtt tet­te. A fér­fi­ak fe­le kéz­kré­met és test­ápo­lót is hasz­nál, min­den har­ma­dik na­pon­ta köl­ni­vel is te­té­zi a csá­bí­tás trükk­je­it. Sőt! A köl­ni hasz­ná­lók nagy ré­sze több­fé­le il­la­tot is tart a pol­cán, és min­dig az al­ka­lom­hoz illőt vá­laszt­ja.
Hi­á­ba no, for­dult a vi­lág. Ma már nem elég az, amit na­gya­nyá­ink tar­tot­tak: a fér­fi ak­kor is ke­lendő, ha csak egy pi­cur­kát is szebb az ör­dög­nél...
 

Hozzászólások Szóljon hozzá!

Ellenőrző kód
Kérjük gépelje be a képen látható karaktereket! *

BejelentkezésRegisztráció
Elfelejtett jelszó

Szakértőink

Somogyi Andrea Somogyi Andrea pszichiáter
dr. Bálint Géza dr. Bálint Géza reumatológus
dr. Kósa Zsolt dr. Kósa Zsolt szülész- nőgyógyász
dr. Káposzta Zoltán dr. Káposzta Zoltán neurológus
dr. Fekete Ferenc dr. Fekete Ferenc andrológus
dr. Sánta Zsuzsa dr. Sánta Zsuzsa gyógyszerész
dr. Sáry Gyula dr. Sáry Gyula belgyógyász
dr. Sahin Péter dr. Sahin Péter gasztroenterológus
dr. Nagy Andrea dr. Nagy Andrea gyermekorvos
Bujdosó Mara Bujdosó Mara pszichológus
dr. Süli Ágota dr. Süli Ágota pszichiáter, pszichoterapeuta, gyermekterapeuta
dr. Felkai Péter dr. Felkai Péter utazásorvos
Solymosi Dóra Solymosi Dóra dietetikus
dr. Pataki Gergely dr. Pataki Gergely plasztikai sebész
dr. Apor Péter dr. Apor Péter belgyógyász, sportorvos
Szerelmes gondolatok

Milyen gyakran mondja el kedvesének, hogy szereti?


Horoszkóp

Horoszkóp Kos Horoszkóp Bika Horoszkóp Ikrek Horoszkóp Rák
Horoszkóp Oroszlán Horoszkóp Szűz Horoszkóp Mérleg Horoszkóp Skorpió
Horoszkóp Nyilas Horoszkóp Bak Horoszkóp Vízöntő Horoszkóp Halak
Bezár