Férfiasságról

- Írta: betegvagyok.hu

Férfiasságról

Férfi olvasóink számára szeretnénk közzétenni egy olyan 5 kérdésből álló kérdőívet, amelynek segítségével könnyen letesztelhetik férfiasságuk erejét. Ezt a kérdőivet megtalálhatják az urológusok, andrológusok rendelőjében is. Kérjük, szánjon néhány percet férfiegészségének ellenőrzésére! Partnere számára is fontos lehet.

Me­re­ve­dés Mi­nő­sé­gi Mu­ta­tó­ja

Ki­töl­té­si uta­sí­tá­sok:
Minden kérdés után a lehetséges válaszokat találja. Kérjük, válassza ki közülük azt, amely a legjobban megközelíti az Ön által tapasztaltakat. Kérjük, hogy a kérdésekre az elmúlt 6 hónapra vonatkozóan válaszoljon! Minden kérdésre csak egy választ jelöljön meg!


1. Mi­lyen fo­kú­nak ér­té­kel­né a ma­ga­biz­tos­sá­gát a te­kin­tet­ben, hogy erek­ci­ót ér­het el és ké­pes azt fenn­tar­ta­ni? 

Na­gyon ala­csony 1
Ala­csony 2
Mér­sé­kelt 3
Ma­gas 4
Na­gyon ma­gas                                                   5

 

2. Mi­lyen gyak­ran volt a hím­ves­­sző­je elég me­rev a be­ha­to­lás­hoz, ami­kor sze­xu­á­lis in­ger­lés­re me­re­ve­dé­se volt?

Nem volt sze­xu­á­lis in­ger­lés vagy kö­zö­sü­lés 0
So­ha vagy majd­nem so­ha 1
Rit­kán (jó­val ke­ve­sebb­szer, mint az ese­tek fe­lé­ben) 2
Gyak­ran (k­b. az ese­tek fe­lé­ben) 3
Több­nyi­re (jó­val több­ször, mint az ese­tek fe­lé­ben) 4
Min­dig vagy majd­nem min­dig 5

 

3. Mi­lyen gyak­ran volt ké­pes kö­zö­sü­lés­kor fenn­tar­ta­ni a me­re­ve­dé­sét a part­ner­be va­ló be­ha­to­lás után?  

Nem pró­bál­ko­zott kö­zö­sü­lés­sel 0
So­ha vagy majd­nem so­ha 1
Rit­kán (jó­val ke­ve­sebb­szer, mint az ese­tek fe­lé­ben) 2
Gyak­ran (kö­rül­be­lül az ese­tek fe­lé­ben) 3
Több­nyi­re (jó­val több­ször, mint az ese­tek fe­lé­ben) 4
Min­dig vagy majd­nem min­­dig 5

 

4. Men­­nyi­re volt ne­héz kö­zö­sü­lés­kor fenn­tar­ta­ni a me­re­ve­dést a kö­zö­sü­lés be­fe­je­zé­sé­ig?  

Nem pró­bál­ko­zott kö­zö­sü­lés­sel 0
Rend­kí­vül ne­héz 1
Na­gyon ne­héz 2
Ne­héz 3
Kis­sé ne­héz 4
Nem volt ne­héz 5

 

5. Mi­lyen gyak­ran volt Ön elé­ge­dett a kö­zö­sü­lés­sel, ami­kor meg­pró­bál­ko­zott ve­le?

 Nem pró­bál­ko­zott kö­zö­sü­lés­sel  0
 So­ha vagy majd­nem so­ha  1
 Rit­kán (jó­val ke­ve­sebb­szer, mint az ese­tek fe­lé­ben)  2
 Gyak­ran (kö­rül­be­lül az ese­tek fe­lé­ben)  3
 Több­nyi­re (jó­val több­ször, mint az ese­tek fe­lé­ben)  4
 Min­dig vagy majd­nem min­dig  5

 

Ér­té­ke­lés: Ha az összpontszám 21 vagy annál kevesebb, lehetséges, hogy merevedési zavara van. Ebben az esetben érdemes urológushoz vagy andrológushoz fordulnia!

Sze­xu­á­lis in­ger­lés: Be­le­tar­to­zik a part­ner­rel foly­ta­tott sze­rel­mi já­ték, ero­ti­kus ké­pek, fil­mek né­zé­se stb.
Kö­zö­sü­lés: A part­ner hü­ve­lyé­be tör­té­nő be­ha­to­lást je­len­ti.

Hozzászólások Szóljon hozzá!

Ellenőrző kód
Kérjük gépelje be a képen látható karaktereket! *

BejelentkezésRegisztráció
Elfelejtett jelszó

Szakértőink

dr. Kósa Zsolt dr. Kósa Zsolt szülész- nőgyógyász
dr. Bálint Géza dr. Bálint Géza reumatológus
Bujdosó Mara Bujdosó Mara pszichológus
dr. Pataki Gergely dr. Pataki Gergely plasztikai sebész
dr. Káposzta Zoltán dr. Káposzta Zoltán neurológus
dr. Sahin Péter dr. Sahin Péter gasztroenterológus
dr. Apor Péter dr. Apor Péter belgyógyász, sportorvos
dr. Sáry Gyula dr. Sáry Gyula belgyógyász
dr. Sánta Zsuzsa dr. Sánta Zsuzsa gyógyszerész
Somogyi Andrea Somogyi Andrea pszichiáter
dr. Fekete Ferenc dr. Fekete Ferenc andrológus
dr. Süli Ágota dr. Süli Ágota pszichiáter, pszichoterapeuta, gyermekterapeuta
dr. Felkai Péter dr. Felkai Péter utazásorvos
dr. Nagy Andrea dr. Nagy Andrea gyermekorvos
Solymosi Dóra Solymosi Dóra dietetikus
Szerelmes gondolatok

Milyen gyakran mondja el kedvesének, hogy szereti?


Horoszkóp

Horoszkóp Kos Horoszkóp Bika Horoszkóp Ikrek Horoszkóp Rák
Horoszkóp Oroszlán Horoszkóp Szűz Horoszkóp Mérleg Horoszkóp Skorpió
Horoszkóp Nyilas Horoszkóp Bak Horoszkóp Vízöntő Horoszkóp Halak
Bezár