Folt képeskönyv

Folt képeskönyv

Ugye tud­já­tok, hogy az a leg­szebb aján­dék a szü­le­i­tek­nek, vagy a kis­test­vé­re­tek­nek, amit ti ma­ga­tok csi­nál­ta­tok. Aho­gyan a Kis­her­ceg ró­zsá­ját is a rá­for­dí­tott idő és sze­re­tett tet­te szá­má­ra ér­té­kes­sé. Ezt a folt ké­pes­köny­vet is sze­re­tet­tel és fan­tá­ziá­­val kell el­ké­szí­te­ni. Ta­lál­ja­tok ki egy szép me­sét, vagy egy ér­de­kes tör­té­ne­tet, ame­lyet majd az aján­dék át­adá­sa­kor la­poz­gat­va el­me­sél­tek, majd gon­dol­já­tok ki a hoz­zá­va­ló ké­pe­ket. A var­ró­do­boz­ban ke­res­se­tek szí­nes, ma­ra­dék anya­go­kat.
Sok örö­met kí­vá­nunk!

 

Elő­ször pa­pí­ron ter­vez­zé­tek meg a ké­pe­ket. A min­tá­kat vág­já­tok ki, majd eze­ket te­gyé­tek az anyag­da­ra­bok­ra. A könyv lap­ja­i­ra (nagy négy­ze­tek) ra­gas­­szá­tok rá a ké­pe­ket.

 

 

 

 

 

 

 


Te­gyé­tek a la­po­kat sor­rend­ben egy­más­ra. A könyv lap­ja­it ol­dalt egy fél­be­haj­tott szí­nes anyag­gal fog­já­tok ösz­­sze, ame­lyet előbb ra­gas­­sza­tok a bo­rí­tók­ra, majd hím­ző­fo­nal­lal varr­já­tok oda.

 


 

Hozzászólások Szóljon hozzá!

Ellenőrző kód
Kérjük gépelje be a képen látható karaktereket! *

BejelentkezésRegisztráció
Elfelejtett jelszó

Szakértőink

dr. Pataki Gergely dr. Pataki Gergely plasztikai sebész
dr. Apor Péter dr. Apor Péter belgyógyász, sportorvos
dr. Bálint Géza dr. Bálint Géza reumatológus
Somogyi Andrea Somogyi Andrea pszichiáter
dr. Sáry Gyula dr. Sáry Gyula belgyógyász
dr. Kósa Zsolt dr. Kósa Zsolt szülész- nőgyógyász
Bujdosó Mara Bujdosó Mara pszichológus
dr. Felkai Péter dr. Felkai Péter utazásorvos
dr. Káposzta Zoltán dr. Káposzta Zoltán neurológus
dr. Süli Ágota dr. Süli Ágota pszichiáter, pszichoterapeuta, gyermekterapeuta
dr. Nagy Andrea dr. Nagy Andrea gyermekorvos
dr. Sahin Péter dr. Sahin Péter gasztroenterológus
Solymosi Dóra Solymosi Dóra dietetikus
dr. Fekete Ferenc dr. Fekete Ferenc andrológus
dr. Sánta Zsuzsa dr. Sánta Zsuzsa gyógyszerész
Szerelmes gondolatok

Milyen gyakran mondja el kedvesének, hogy szereti?


Horoszkóp

Horoszkóp Kos Horoszkóp Bika Horoszkóp Ikrek Horoszkóp Rák
Horoszkóp Oroszlán Horoszkóp Szűz Horoszkóp Mérleg Horoszkóp Skorpió
Horoszkóp Nyilas Horoszkóp Bak Horoszkóp Vízöntő Horoszkóp Halak
Bezár