Minden, amit egy receptről tudni kell

2010.09.23. - Írta: dr. Sánta Zsuzsanna, szakgyógyszerész

Minden, amit egy receptről tudni kell

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2009 júliusától új típusú recept-formátumot vezetett be az orvosi rendeléseken és a gyógyszertárakban. Mind funkcióját, mind lényegi elemeit tekintve az új nagyon hasonló az előző formátumhoz képest. A bevezetésre került változások, eltérések miatt mégis érdemes a beszélni róla. 

A recept

Az egészségügyben, a betegek ellátása során a recept az egyik legfontosabb dokumentum mind az orvosnál, mind a patikában. Tartalmazza a beteg, és a kezelőorvos minden lényeges adatát, beleértve az elérhetőségét is, esetenként nemcsak a rendelés helyét, de időtartamát, továbbá a rendelt szer adatait, és az orvos diagnózisa alapján megfogalmazott utasítást. Nem elhanyagolható tény, hogy pénzzel egyenértékű utalvány. Használata, alkalmazhatósága, kitöltése, megőrzése szigorú szabályokhoz kötött.
A recept, nem más, mint előírat, útmutatás valaminek az előállításához, használatához.
Sok receptgyűjtemény ismert konyhai használatra házi asszonyok számára. És sok receptgyűjtemény létezik a patikákban is. A legismertebb és leggyakrabban alkalmazott a Formulae Normales, rövidebb néven: FoNo, a Szokványos vényminták gyűjteménye.
A recept orvosi-patikai hivatalos elnevezése a vény. A vény (=recept) hivatalos okirat, rendkívül fontos, nagy jelentőséggel bír, pénzben mérhető értéke van, orvos által kiállított, egészségpénztárnál beváltható, utalvány értékű. A rajta szereplő adatok személyes jellegűek, felhasználhatóak, velük élni, és visszaélni is lehet. Az adatok rögzítésének szigorú szabályai vannak, pontosan meghatározott, mely adatot kell kötelezően az orvosnak feltüntetnie, és mely adatokat pótolhatja, esetenként, a gyógyszerész. Az adatok minden esetben bizalmasak, azaz titkosak, azokat kiadni csak hatósági utasításra lehetséges. A recepten szereplő kellékek és adatok teszik érvényessé, illetve azok hiánya érvénytelenné a receptet.

A recept részei

A recept fehér alapon világos piros színnel nyomott, nyomdai kivitelezésű, meghatározott méretű okmány.
A recept hivatalos megnevezése, ami valamennyi recept felső részén nyomtatott formában szerepel:
ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORVOSI VÉNYE
A megnevezés piros betűkkel, piros keretben látható.

Alatta, ugyancsak piros keretben piros betűkkel:
Az orvos adatai:

Az orvos tényleges adatai többnyire ugyancsak nyomdatechnikai kivitelezéssel kerülnek feltüntetése.
Az adatok:

 • az orvos neve, szakterülete
 • az orvos által képviselt egészségügyi intézmény megnevezése
 • a képviselt intézmény címe: irányítószám, helység, alatta utca, házszám
 • telefonszám
 • Kilencjegyű azonosító

Valamint az egészségbiztosítási pénztár által meghatározott logaritmusok alapján képzett vonalkód, mely egyrészt jellemző a vényt kibocsátó orvosra, másrészt az intézményre, ugyanakkor azonosítja a vényt, azaz valamennyi vény egymástól eltérő vonalkóddal rendelkezik. Ennek megfelelően a patikai számítógépes rendszerek elektronikus vonalkód olvasói képesek arra, hogy azonosítsák a vényeket, és figyelmeztetető jelzést adjanak, ha ugyanaz a recept többedszer kerül(ne) beolvasásra a számítógépes rendszerbe. A figyelmeztető jelzés jelentheti a recept – véletlenszerű- ismételt beolvasását, illetve utalhat másolt, azaz hamis vényre.

A következő rész, szintén piros keretben piros betűkkel:
A beteg neve, címe:
ezzel egy sorban:
Születési dátum: és a dátum feltüntetésére alkalmas hely

A beteg adatait a felíró orvos kézzel, számítógéppel, írógéppel ( egyre ritkábban), vagy egyéb módon tünteti fel. A beteg neve, pontos lakcíme, és pontos születési dátuma a vényen feltüntetendő. Ha az orvos ezen adatok feltüntetését bármely okból elmulasztotta, az a gyógyszertári munkatárs segítségével, vagy a gyógyszerész által pótolható. Az adatok bizalmasan kezelendők, azaz sem az orvos, sem a gyógyszerész nem használhatja fel, nem adhatja ki illetéktelennek, illetve nem élhet vissza vele. Az orvosok és gyógyszerészek diplomájuk átvétele előtt valamennyien felesküsznek arra, hogy a betegek adatait nem szolgáltatják ki, hacsak arra a hatályos jogszabályok – pl. bírósági eljárás miatt – nem kötelezik őket.

A beteg neve, címe rovattal együtt szerepel

ENY jelzéssel egy 9 karakternyi adathely, ami az Európai Uniós azonosító jel lenne, ha az elméletben kidolgozott, egységes Európai (egészségügyi) Nyilvántartás megvalósult volna,
/az ENY betűkkel jelzett sorokat gyakorta a közgyógy igazolvány számának, esetleg érvényességi idejének feltüntetésére használják/
EU: jelzéssel 20 számjegy számára üresen hagyott rész, amely arra alkalmas, hogy az Európai Unión belüli lakosok Eu-s azonosítószámát feltüntessék. Az Európai Unión belül valamennyi, a saját hazájában biztosított lakos számára államközi megállapodás, vagy Uniós megállapodás alapján jár a helyi támogatás. Feltéve, ha fel van tüntetve az EU-s azonosító.
Az EU azonosító egyenértékű a recepten ezután következő TAJ-számmal.
(az EU sorába szokás egyedi engedély számot, közgyógy igazolvány számot, vagy igazolvány érvényességi időt írni)

Társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ) szám:

A TAJ-szám a magyarországi lakhellyel rendelkező, magyar állampolgárok számára a társadalombiztosítás által képzett, az egyénre jellemző azonosító szám. A TAJ számot tartalmazó társadalombiztosítási azonosító kártyát a helyileg illetékes biztosító adja ki. A kártya elvesztése esetén, új kártya kiállításakor az eredeti TAJ-szám nem változik, az egy életen át kíséri az egyént.
Ha bármely okból a vényen a TAJ-szám hiányzik, a gyógyszertárban ez pótolható, feltéve, hogy a gyógyszertári munkatárs a TAJ-szám valódiságát hitelt érdemlően ( TAJ-kártya felmutatásával ) ellenőrizni tudja.
A TAJ szám érvényességét, vagyis a társadalombiztosításra való jogosultságot a gyógyszertárban a gyógyszertár munkatársainak on-line módon, GPS-kapcsolat segítségével ellenőrizni kell. ( Az ellenőrzés hiánya szankciót von maga után.) A legtöbb patikai számítógépes rendszer ezt automatikusan megteszi, az ellenőrzés eredményéről a képernyőn értesíti az expediáló gyógyszertári munkatársat.

BNO: A Betegségek Nemzetközi Osztályozása. Ennek feltüntetése a kezelő, illetve a vényt kiállító orvos teendője. A BNO kódot az orvos felállított diagnózis alapján választja ki. Ennek hiányában társadalombiztosítási támogatással nem expediálható a vény. A hiányzó BNO kód pótlása(!!) és a hibás, vagy téves BNO kód javítása is a felíró orvos feladata. A BNO kód pótlása, vagy javítása gyógyszerész által nem lehetséges! A BNO-kód képezi az alapját az orvos által képviselt egészségügyi intézmény és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) közötti elszámolásnak, finanszírozásnak. Amennyiben az orvos téves diagnózist állított fel, vagy az általa felírt gyógyszer az általa megadott betegségben nem alkalmazható, és ő mégis rendeli ( ú.n. off-label felírás) , ez kizárólag az ő felelőssége.


Jogcímek

Normatív Egyedi tám. HM  Közgyógy Üzemi  baleset Eü kiemelt Eü emelt Teljes ár

 A fent felsorolt jogcímek közül ugyancsak az orvos feladata és kötelessége a megfelelő jogcímet kiválasztani. A kiválasztott jogcímet keresztjelzéssel, ”x-szel” jelöli.
Külön figyelmet érdemel a kettős jogcímen rendelt vény. Ebben az esetben az orvos két különböző jogcímet egyidőben jelez x-szel, vagyis két x-szel. Ezek lehetnek a Közgyógy + EÜ kiemelt, illetve a Közgyógy + Eü emelt
Hibás jelölés esetén a beteggel egyeztetve, vele egyetértésben, vagy a beteg kérésére általános jogcímen, illetve teljes áron expediálható a felírt gyógyszer, ha és amennyiben a beteg él ezzel a számára felkínált lehetőséggel. A patikában nincsen lehetőség a jogcímek változtatására, javítására, ez kizárólag az orvos részére fennálló lehetőség. Ha az orvos bármilyen változtatást eszközöl a vényen, az orvosi pecsétjével, és saját kezű aláírásával meg kell erősítenie. Ha a javítás mellett nem szerepel orvosi pecsét lenyomat és aláírás, feltételezhető, hogy a javítást nem az orvos eszközölte.
( A Közgyógy jogcímen történő expediáláskor érdemes a Közgyógy ellátásra jogosító igazolványt megtekinteni, annak érvényességét szemrevételezni.)

Az új típusú vényeken ezek után a
Szakorvosi javaslatra vonatkozó adatok:
• Kiállító orvos azonosítója:
Javaslat kiállításának dátuma:
Betegellátási esemény sorszáma(naplószám):
jelzésű rubrikák következnek.

A kiállító orvos azonosítója 6 karaktert, a javaslat kiállításának dátuma:8 (év, hó, nap ) karaktert, a naplószám 9 karaktert tesz ki.

A vényen az Rp. felirattal egy magasságban egy opcionális lehetőség áll a vényt rendelő orvos rendelkezésére, nevezetesen: megjelölheti egy piros kerettel rendelkező négyzetben „x” jelöléssel: „ Nem helyettesíthető”.
Ez a jelzés rendkívül fontos lehet az expediáló munkatárs részére, tekintettel a generikus programra, mely lehetővé, sőt, majd hogy nem kötelezővé teszi a jogszabályban meghatározott, egymással bioekvivalens, azonos hatóanyagú készítmények helyettesítését a legkedvezőbb áru készítmény javára. Ez akkor lehetséges, ha az orvos nem (!) jelölte meg a fenti szöveget. Amennyiben a jelölés az orvos részéről megtörtént, úgy a gyógyszertári munkatársak a vényen szereplő készítményt nem helyettesíthetik.

Rp.

A recept lényegi, tartalmi része következik, mely az Rp. rövidítéssel kezdődik, ami a Recipe, azaz „végy” rövidítése.
A vényre felírt készítményeknek két alapvető csoportját különböztetjük meg. Az egyik a patikába lecsomagoltan, expediálásra készen érkező úgy nevezett gyári „gyógyszerkülönlegesség”, a másik a patikában általában több komponensből készítendő ú.n. „magisztrális készítmény”.
A vény nyelvezete alapvetően latin, ez alól kivételt csak a beteg számára szóló utasítás képezhet, mint pl. adagolás, használat módja, stb.

A gyári specialitások esetén az orvos először megjelöli a készítmény gyógyszerformáját, úgy mint Tbl.=tabletta, Ung.=unguentum, Sol.=solutio, Caps.=kapszula, Gel=gél, Garg.=gargarisma, Supp.=suppositorium, stb. A gyógyszerforma megjelölése után szerepel a készítmény pontos neve. A pontos néven azért van hangsúly, mert -különösen az utóbbi időben- egyre szaporodik az azonos, vagy hasonló elnevezésű, csak jelölésében különböző készítmények sora. A jelölés néha csak egy-két betű, de az alapvetően megváltoztatott hatástartamra, hatásmódra, felszívódásra stb.-re utal.
Ha és amennyiben a vényt felíró orvos nem jelöl hatáserősséget, és csomagolási egységet, a patikában a készítményből létező legkisebb hatáserősség és legkisebb csomagolás kiadható.
A felíró orvos joga és kötelessége eldönteni a választott készítmény hatáserősségét, ha ezt nem jelöli a vényen, akkor minden bizonnyal a legkisebb hatáserősséget választotta, illetve ez számolható el a társadalombiztosítás felé.
A vények többsége 90 napig érvényes. Fontos, hogy nem három (naptári) hónapig, hanem 90 napig!! Ennek ellenére egyetlen vényen egy adott készítményből csak egy havi mennyiség rendelhető, kivéve, ha az orvos a vényen feltünteti a naplószámot, mely megegyezik az orvosi dokumentációban szereplő naplószámmal, valamint feltünteti az orvos, hogy a beteg a rendelt készítménnyel „három hónapra ellátva”, vagy ezzel azonos jelentésű mondatot. Az egy havi mennyiség mindig az orvos utasításából számolható. Ha az adagolás napi 1x, akkor az egy vényre – egyéb jelzés hiányában- kiadható mennyiség maximum 30 db. Ha az adagolás napi 3 x 1, akkor a kiadható mennyiség 90 db, illetve ehhez közelebb álló mennyiség, pl. 100 db az adott készítményből.
A készítmények többnyire bonthatóak, de az orvos által rendelt készítmények mennyiségei általában Scat. orig. = scatulam originalem, azaz eredeti, bontatlan egységre vonatkoznak.
A felíró orvosnak az általa rendelt mennyiséget pontosan, egyértelműen, latinul, betűvel és római számmal egyaránt fel kell tüntetnie a recepten. Ha és amennyiben a recepten betűvel és számmal megjelölt mennyiség eltér, minden esetben a betűvel kiírt mennyiség az irányadó. Ha és amennyiben az egy recepten feltüntetett adagolásnak megfelelő mennyiség meghaladja az egy havi szükségletet, és erre utaló különleges jelzés nincsen a recepten, akkor a gyógyszertárban kizárólag az egy havi ellátásnak megfelelő mennyiség expediálható társadalombiztosítási hozzájárulással.
A kiemelt társadalombiztosítási támogatással, különleges jogcímen, kizárólag szakorvosi javaslat alapján rendelhető készítmények esetében a recepten fel kell tüntetnie a felíró orvosnak a javaslatot tevő szakorvosnak a nevét, valamint a javaslat dátumát. Ha a különleges jogcímen rendelt vényen a javaslatot tevő neve, és a javaslat dátuma nem szerepel, úgy a vény alaki hibásnak minősül. Ezen adatok feltüntetésére az új típusú vényen nyomdatechnikailag előkészített helyek állnak rendelkezésre.

Lejárt (90 napnál régebbi) vényre készítményt expediálni szabálytalan.(!)
( Társadalombiztosítás terhére nem elszámolható.)
Vény köteles készítményt érvényes recept nélkül kiadni szabálytalan.(!)
( Nemcsak nem elszámolható a társadalombiztosítás terhére, de szabályszegés mértékében büntethető, szankcionálható.)
Ez alól kivételt képez, ha vény köteles készítményt orvos-, gyógyszerész-, vagy állatorvos kolléga részére expediálunk, azután, miután ő saját magát egyértelműen, és hitelesen igazolta.
A fenti kivétel alól is kivételt jelent a pandémiás helyzetben hozott rendelkezés, miszerint egészségügyi dolgozó, kolléga számára sem expediálható vény nélkül a vírus infekció megelőzésére, vagy kezelésére alkalmas gyógyszer. ( sem vakcina, sem tabletta )

Magisztrális készítmények

A recepten/vényen/ patikában összeállítandó készítményt is rendelhet az orvos. A magisztrális készítmény lehet a hivatalos vényelőiratok (FoNo, hivatalos Gyógyszerkönyv) közül való, illetve egyedi összetétel. A FoNo jelzéssel jelölt készítmények kizárólag az aktuálisan hivatalos – a FoNoVII.-ben- szereplő összetételek lehetnek. Ha korábbi FoNo-ban –korábban- hivatalos összetételt kíván az orvos rendelni, úgy az aktuálisan hivatalos FoNo-tól való eltérés miatt kötelező tételesen megadnia az összetételt.
Egyedi összetétel esetén –hasonlóan a gyári specialitásokhoz- a felíró orvosnak pontosan, egyértelműen meg kell jelölnie a rendelt alapanyag nevét, mennyiségét. A mennyiséget egyértelműen, latinul, betűvel, és római számmal, mennyiségi egységet (g, mg, cg, ml, gutta, stb.) is megadva kell jelölni.
Valamennyi összetevőt külön-külön, egyértelműen, mennyiségi megjelöléssel együtt kell megadni. Itt is érvényes a tétel, hogy ha a betűvel és számmal jelölt mennyiség eltér, úgy a betűvel kiírtat kell alapul venni.
Ha több összetevőt azonos mennyiségben kíván rendelni a felíró orvos, van mód ezek mennyiségének együttes megjelölésére: ana, vagy rövidítve aa jelzéssel, és a mennyiségi egység pontos megadásával. ( pl. ana grammata ).
Ha a rendelt összetevők közül valamelyik bizonyos mennyiségre kiegészítendő, hígítandó, akkor az oldó-, vivőanyag vagy a készítményalap mennyisége ad jelzéssel jelölendő. ( pl. ad 100ml ).
A magisztrális készítmények rendelhetőek egy adagos, vagy több adagos, „osztott” formában. Általában egy adagos formájúak az oldatok, szuszpenziók, emulziók, de lehetnek porok, granulátumok is egy adagosak, az adagolás pontos megjelölésével.
Több adagos készítmények általában a pilulák, ( VIII. Gyógyszerkönyvben nem hivatalos gyógyszerforma, de készítése nem tilos), kúpok, porok, globulosok.
A recepten a felíró orvosnak ügyelnie kell arra, hogy a felhasználandó mennyiségeket egyértelműen jelölje, azaz tudnivaló legyen, hogy a felírt mennyiség egy darabra vonatkozik-e, és a rendelt darabszámmal szorzandó a mennyiség, vagy a felírt mennyiség a teljes adagra vonatkozik, ennek megfelelően a mennyiség osztandó a megadott darabszámra.
Az orvos által alkalmazott utasítás egyértelműen kell, hogy jelezze a gyógyszertári munkatársak teendőit.
Divide in doses aequales : oszd szét egyenlő adagokra (megadva az adagok számát)
Dentur tales doses aequales : adassanak ilyen egyenlő adagok
Misce fiat dentur tales: keverd össze egységes adaggá.
A magisztrális vényeknél fontos az orvos utasítása, amelyben jelöli az adagolást, illetve a beteg számára való feliratozást.

 Detur, signetur (rövidítve D.S.), add ki és jelöld
A jelöléskor figyelni kell, hogy külsőleg, vagy belsőleg alkalmazandó a készítmény. A külsőleg használhatóakat piros (!!!), a belsőleg alkalmazhatóakat kék(!!!) szignatúrával, és patika azonosítóval kell ellátni.

 A magisztrális vények esetén már a kézbe vételkor érdemes végig gondolni a felírt összetevők mennyiségét, mérlegelni a mennyiségeket. Az expediáláskor az elkészített gyógyszer esetén ugyancsak érdemes végig gondolni a készítmény sorsát, mielőtt a beteg, vagy felhasználó kezébe kerül.
Speciális eset, ha a magisztrális készítménybe a felíró orvos erős hatású szert rendel. Az erős hatású, keresztjelzéssel ellátott anyagoknak meghatározott maximális adagja van, mind az egyszeri, mind a napi dózisra vonatkozóan. Az erőshatású szereknél az expediáló gyógyszerésznek egyrészt ismernie kell, melyek ezek az anyagok, másrészt ellenőriznie kell, hogy a rendelt mennyiség nem lépi-e túl a megengedett mennyiséget. Az orvosnak egyéni mérlegelési lehetősége van, hogy saját döntése alapján a megengedettnél nagyobb mennyiséget is rendelhet, ebben az esetben azonban külön újabb pecsét lenyomattal, és újabb saját kezű aláírással kell jeleznie, hogy az adag túllépés tudatos.

Ha az orvos engedélyhez kötött készítményt (kábítószert) rendel, akkor a vényt két ( eredeti) példányban kell kitöltenie, és az egyik példányon saját kezűleg megjelölnie: Másolat. A vény mindkét példányán szerepelnie kell az orvos olvasható(!), akár nyomtatott betűvel leírt nevének. A kétpéldányos vényhez ilyenkor a betegnek hoznia kell a kábítószer engedélyét, amelyet a betegnek, vagy hozzátartozójának magának kell engedélyeztetnie. A két példányos vényen rendelt kábítószer átvevőjének fényképes igazolvánnyal kell igazolnia magát, a készítmény átvételét aláírásával, és igazolvány számának feltüntetésével szükséges igazolnia a vényen, általában annak hátulján

A gyógyászati segédeszköz vényen való rendelésére a gyógyszerektől eltérő szabályozás vonatkozik. Legfontosabb, hogy a gyógyászati segédeszközök receptjei a felírás dátumától számítva – a gyógyszerektől eltérően nem 90 napig, hanem csak – 30 napig érvényesek (!!!) Gyógyászati segédeszköz esetén is általánosan érvényes, hogy egy recepten csak egy havi szükségletnek, illetve a kihordási időnek megfelelő mennyiség rendelhető.
A GYSE=gyógyászati segédeszköz rendelését tartalmazó recepten, vagy annak hátulján szerepelnie kell a beteg nyilatkozatának, miszerint a kihordási időn belül a vényen szereplő gyógyászati segédeszközből nem váltott ki. ( Kivétel, ha a beteg állapotának változása, esetleges romlása következik be, vagy a gyógyászati segédeszközt rendeltetésszerű használat közben jelentős károsodás
éri.)

A Pro me illetve Pro familia (ez a gyakoribb) vény gyakorlatilag speciális vényírás, amikor az orvos saját maga vagy közeli hozzátartozója, családja részére rendel gyógyszert, vagy segédeszközt. A vény külalakja semmiben sem különbözik az szokásos vényektől, csupán szerepel rajta a jogosult különleges megjelölése.
Ugyanebbe a kategóriába tartozik a „Suo nomine”, azaz az orvos kezéhez megjelöléssel rendelt vény.

Az állatorvosi vényen rendelt készítmények társadalombiztosítás terhére nem elszámolhatóak. Vagyis, az állatorvos által rendelt készítmények esetében az általános szabály, hogy vény köteles készítményt csak (állat)orvosi vényre, de teljes áron expediálunk. Az állatorvosi vények ugyanúgy megőrzendőek, mint a kezelő orvos által felírt vények.

A vény érdemi, tartalmi része után következik az beteg aláírása, termék átvevőjének aláírása és ezzel egy sorban: az orvos aláírása rész.
Orvosi pecsét, és saját kezű aláírás nélkül a recept érvénytelen! Pecsét és aláírás hiányában a vény alaki hibás, társadalombiztosítás terhére nem elszámolható, és – esetleg- feltételezhető, hogy nem orvos írta, adta ki a receptet.

A receptek legalsó része piros alapon, a keret részeként:
Kiadás dátuma,
A termék kiadójának kézjegye:
A retaxát végző kézjegye:

felirat szerepel.
A vény legalsó része:
Extra vonalkód:
valamint az e célra fenntartott hely.

Valójában ez jelenti a gyógyszerészek munkáját megkönnyítő változást az új recepteken. Az extra vonalkód magában foglalja a recept tartalmi részét, azaz a felírt készítményt, annak kiszerelését és mennyiségér.
Vigyázat extra vonalkód csak akkor alkalmazható, ha nem helyettesítjük a terméket! Helyettesítéskor a szokásos módon kell a recepteket a számítógépes rendszerben rögzíteni!
Az extra vonalkód leolvasóval történő rögzítésekor még rögzítendő a recept fejlécén található vonalkód, és gyakorlatilag kettő mozdulattal adminisztratíve lekezeltük a vényt.

A gyógyszertárakban a recepteket validált számítógépes rendszerekkel, fekete dobozos módon rögzítik, ennek igazolása egy „Nem adóügyi bizonylat”-tal történik, amely bizonylatot szokás szerint hozzárögzítünk a vényhez, és a felsorolt adatokat mind tartalmazza.
A recepteket a hozzárögzített bizonylattal együtt őrizzük a jogszabályban megadott időtartamig.
Ha és amennyiben az expediáláskor bárminemű változtatás történik az orvos által felírtakhoz képest, a recepten ezt feltétlenül jelölni kell, erre van lehetőség a recept alján, esetleg – hosszabb szöveg feltüntetésekor- a recept hátulján.
Módosítás lehet, pl:

 • rendelt készítmény helyettesítése jogszabály – és orvos által- megengedett azonos hatóanyagú, bioekvivalens készítménnyel
 • rendelt 1 db készítmény 20 mg-os változata, expediálva: 2 db 10 mg-os.
 • rendelt egy havi mennyiségnél nagyobb, külön jelzés nélkül, expediálva egy havi mennyiség.
 • rendelt nagyobb mennyiségből – egyéb megfontolás alapján- a beteg kisebb mennyiséget visz el, expediálva kevesebb. ( Pl. fogamzásgátló esetén 3 havi mennyiség helyett egy havi mennyiséget).

Magisztrálisan rendelt készítményeknél a vényen nem szereplő, de az összetételhez szükséges, felhasznált valamennyi anyag pontos nevét és mennyiségét fel kell tüntetni.

A vényt mindenesetben el kell látni az expediáló munkatárs kézjegyével. Több vény egyszerre történő expediálásakor valamennyi vényt szignálni kell, nem elegendő egyetlen vény szignálása.

A vény a rajta feltüntetett adatokkal, jelzésekkel, feljegyzésekkel együtt fontos információkat tartalmazó okirat.
A vényt kézbe vevő gyógyszerész számára egy sor információt ad akár anélkül, hogy bármilyen kérdést is feltennénk a beteg, vagy a vényt kiváltó ügyfél esetleg a vényt felíró orvos számára.

Összefoglalva

A korábbi és az új vény közötti különbségek:
a legszembetűnőbb, hogy az új vény nagyobb, szélesebb a korábbinál.
Apró változás, hogy a fejlécben az orvos adatinál
„Kilencjegyű azonosító:” kerül feltüntetésre a korábbiakkal szemben.

A vényen feltüntetett egyéb változások:
változtak a jogcímek elnevezései:

 • Normatív
 • Egyedi tám.
 • HM
 • Közgyógy.
 • Üzemi baleset
 • Eü. kiemelt
 • Eü. emelt
 • Teljes ár

A fenti jogcímek megfeleltethetőek a korábbiaknak. Ez annál is inkább fontos, mivel régebbi típusú és új típusú vény egyszerre, egymás mellett forgalomban van a patikákban.
megjelent a vényen egy új adatsor:
Szakorvosi javaslatra vonatkozó adatok:

 • kiállító orvos adatai:
 • Javaslat kiállításának dátuma:
 • Betegellátási esemény sorszáma ( naplószám ):

Az adatok kitöltése értelemszerűen történik. Számítógépes rendszerben való rögzítésük ugyancsak értelemszerű, az OEP által elvárt.

megváltoztak a gyógyszerész feljegyzéseire vonatkozó adatok:

 • Kiadás dátuma:
 • A termék kiadójának kézjegye:
 • A retaxát végző kézjegye:

A kitöltés magától értetődik.

a vény kiegészült egy új lehetőséggel.

 • Extra vonalkód:

Az extra vonalkód feltüntetése az expediáló gyógyszerész munkáját egyszerűsíti, az adminisztratív teendőket csökkenti. Az extra vonalkód tartalmazza a vény tartalmi részét, azaz a felírt gyógyszer nevét, kiszerelését, hatáserősségét, és kiadandó darabszámát. Helyettesítő készítmény expediálásakor nem használható. 

Hozzászólások

Dr Ferenczy Tibor | 2011-01-29 19:45

Kérdésem, hogy ha gyári készítményből készül magisztrális gyógyszer (a kisebb dózis miatt), akkor a csomagoláson található cimkén milyen adatokat KELL feltüntetni? Köszönettel: Dr Ferenczy Tibor.

muharin | 2011-04-09 22:24

hogy tudnám megnézni, hogy a névre szólóan felírt gyógyszerek vannak csak a TB-lapomon? / öt év alatt 1-szer írattam fel gyógyszert / halottam, elő- fordult már ilyenből visszaélés muharin@fibermail.hu muharin

gabcsi | 2011-07-07 21:56

A vényen közgyógy jogcímnél szükséges a + orvosi bélyegző és aláírás, vagy elég ha alul igazolja az orvos?

Judit | 2011-09-05 09:26

Ha pro familia receptet szeretnek felirni, honnan tudom, mely keszitmenyeket van jogom felirni es milyen teritesi kategoriaval?

mama | 2011-12-15 16:50

Mit jelent a vényen az "eü.emelt." a beteg szempontjából mennyit kell fizetni a kiírt gyógyszer, gyógyászati segédeszköz hány %-át?

imola | 2012-03-08 17:02

válaszok, legjobb tudomásom szerint: Kedves Dr. Ferenczy Tibor: Ha Ön pl tablettából készült osztott porra gondol: akkor rajta kell lenni a beteg nevének, az adagolás módjának (3x1 port naponta kevés vízben elkeerve), a készítés dátumának, a készítmény lejáratának, és az eltarthatóság feltételeinek( pl hűvös helyen). Rajta kell lenni, hogy a készítmény egy egysége mekkora dózist tartalmaz (pl 10gr furosemid/por), hogy hány darabos a kiszerelés, (pl XXX por) és a patika azonosítójának. Kedves Muharin: állítólag a tb ügyfélkapun.... Kedves Gabcsi, csak javítás esetén szükséges plusz pecsét, és aláírás, vagy pl ha a gép nem jelöl be jogcímet, és utólag, bármi kézzel lett javítva a recepten. Vonatkozik ez a BNO kódra, a jogcímre, pl ha KGY EüEmelt, de a gép csak Kgy-ot hoz be, akkor kézzel javítható, de pecséttel és aláírással), a dobozszámra, adagolásra, készítmény típusára (tabletta helyett véletlenül szirupot).

Névtelen | 2012-03-08 17:04

Kedves Judit! Amennyiben profam receptet akar írni, akkor elsősorban és csak Rp, t tud, max 1 havi adagot (pl fogamzásgátlónál lehet 3 ha egybe van csomagolva, és feltünteti, hogy 3x21) ha magasabb térítési kategóriát szeretne, akkor persze kell szakorvosi javaslat!, és van egy olyan típusa is a gyógyszereknek, ami csak szakorvosi vényre rendelhető, pl Garasone szemcsepp, de erről úgyis tájékoztat a gyógyszertár, ahova megy)

imola | 2012-03-08 17:31

Kedves mama: az Eü emelt... nos, erre így nem egyszerű válaszolni. Régen ez 75% volt, ma már egyre kevesebb. Általában ezek a szakorvosi javaslatra emelten támogatott gyógyszerek, gyakran csak 50%, van, hogy még kevesebb, de van, hogy 90... Igazából érdemes érdeklődnie az adott készítménnyel kapcsolatban a felíró orvosnál, vagy a gyógyszertárban...

Vicus 35 | 2012-09-09 16:15

Dr Sánta Zsuzsa nagyon alapos ismertetője és Imola nívós válaszai elismerést érdemelnek; sokat tanultam belőlük. Általában tetszik a honlapjuk. További sikereket kívánok.

Heni | 2012-09-14 08:03

Szeretném megtudni, hogy a Pro familia gyógyszer, illetve segédeszköz felírásánál mi az orvos kilencjegyű azonosítója?

Zsuzsa | 2012-11-03 20:49

Travatan szemcseppet irt fel az orvos, 3db-ost, egy dobozban. ráirta, hogy 3 hónapra. Az adagolásnál "1x este" szerepelt. A patikus nem volt hajlandó kiadni, mert szerinte ez azt jelenti, hogy csak az egyik szemembe kell cseppenteni, ami szerintem nonszensz. Szerinte az orvos rosszul írta fel az adagolást. Kérem szíves válaszát. Üdvözlettel egy elkeseredett beteg.

Dr mokbel Szadekné | 2014-04-07 07:25

Milyen szinű tollal irhat fel vényt az orvos?

Kitty | 2014-07-29 04:06

Ha nincs deabetológustól javaslat az inzulinra,akkor a hàziorvos nem ìrhatja fel?

Barby | 2014-09-11 11:45

Eltűnt a receptem amit szakorvos írt fel és az orvos azt mondja nem írhat még egyet.Igaz ez?Én úgy gondolom mivel nem váltottuk ki,adhatnának másikat.Elvileg látják a gépbe hogy az a számú recept hiányzik.

Ditke | 2016-08-18 20:25

Érdeklődnék, hogy vissza lehet kerestetni egy gyógyszertárban, hogy egy betegnek milyen gyógyszert írt ki az orvos? Sajnos meghalt a kezelő orvos aki nagyon jó gyógyszert írt ki, de senki nem vette át a praxist, vissza tért újból a probléma és az új orvosunk csak kísérletez.

MarrieEmumS | 2017-04-15 08:03

chiesa sant alessio romatigrito alessi http://sanzengroup.co.uk/index.php/about-wide go liveaspirin guidelines pletalvideo sexy alessia marcuzzi http://ceauto.hu/node/1435 alessi bbqavodart 0 5 mg

Seal | 2017-09-06 14:22

Érdeklődnék, hogy ha 50db-os tablettát írt fel az orvos, de a 100db-os árban sokkal kedvezőbb, akkor a 100db-ost is kiadhatják a receptre? Csak alkalmanként szedendő gyógyszerről van szó. Válaszát előre is köszönöm.

Podpinka Andrea | 2018-02-12 16:39

Tisztelt Mindenki! Kérdezni szeretném az orvos rossz mg-ot irt fel véletlenül a gyógyszertár rosszat adott ki a blokk meg volt de nem adták vissza a pénzt de én ezt a gyógyszert nem tudom elhasználni mit tehetek én vagyok a károsult mind a két esetben én fizetek mások hibájáért? Ez nem igazságos én úgy gondolom és a gyógyszertárak nincsenek összekötve az orvosi programokkal nem láthatják? Kérem szíveskedjen ha tud válaszolni,előre is köszönöm. Üdvözlettel:Podpinka Andrea

Agiahhergy | 2018-07-06 11:58

casino real money casino slots casino bonus | best online casinos

Marcusgrord | 2018-11-18 14:58

Hey,users do you know that, the "Comet of death" is approaching to the Earth! Scientists made a statement: in the direction the Earth is approaching the asteroid 2015TB145, this is a dead comet. According to Space.com, this comet will pass from the Earth at a distance of 38 mln km.

Tony | 2019-01-08 07:54

Hello I have tried sending you a message but I got an auto reply saying the message was not delivered so here goes again. Do let me know if you have received it this time around. I would like to contribute an article to your blog on how cryptocurrencies are reshaping the online casinos. I have used a couple of online casinos myself and personally, I found the option to pay with cryptos to be much more discrete and convenient so I decided to write this article. Hopefully, your readers will find it useful. I have saved the article in a word document on my G-Drive which you can access from here: https://drive.google.com/drive/folders/1AyeJ9Dwz_Z6ERceCNFyevgexHC5v2kj-?usp=sharing I am very sorry but I did not have the time to collect some images so please feel free to add some of your own. If you like my article, I can write a couple more as and when I get some time (it is chukka at work!). Have an awesome day! Regards Tony

Ildikó | 2019-09-25 13:12

Pro familia receptre kell-e naplószámot írni és ha igen, milyen formátumban?

oniouver | 2020-05-12 18:25

http://mewkid.net/when-is-xaxlop/ - Buy Amoxicillin Amoxicillin pta.zgye.betegvagyok.hu.ier.wc http://mewkid.net/when-is-xaxlop/

ofufaeb | 2020-05-12 18:48

http://mewkid.net/when-is-xaxlop/ - Buy Amoxicillin Amoxicillin 500 Mg hbn.hiaa.betegvagyok.hu.ywe.cq http://mewkid.net/when-is-xaxlop/
Szóljon hozzá!

Ellenőrző kód
Kérjük gépelje be a képen látható karaktereket! *

BejelentkezésRegisztráció
Elfelejtett jelszó

Szakértőink

dr. Sahin Péter dr. Sahin Péter gasztroenterológus
dr. Apor Péter dr. Apor Péter belgyógyász, sportorvos
Somogyi Andrea Somogyi Andrea pszichiáter
dr. Sánta Zsuzsa dr. Sánta Zsuzsa gyógyszerész
dr. Káposzta Zoltán dr. Káposzta Zoltán neurológus
dr. Süli Ágota dr. Süli Ágota pszichiáter, pszichoterapeuta, gyermekterapeuta
dr. Sáry Gyula dr. Sáry Gyula belgyógyász
dr. Kósa Zsolt dr. Kósa Zsolt szülész- nőgyógyász
dr. Nagy Andrea dr. Nagy Andrea gyermekorvos
dr. Pataki Gergely dr. Pataki Gergely plasztikai sebész
Solymosi Dóra Solymosi Dóra dietetikus
dr. Felkai Péter dr. Felkai Péter utazásorvos
Bujdosó Mara Bujdosó Mara pszichológus
dr. Bálint Géza dr. Bálint Géza reumatológus
dr. Fekete Ferenc dr. Fekete Ferenc andrológus
Szerelmes gondolatok

Milyen gyakran mondja el kedvesének, hogy szereti?


Horoszkóp

Horoszkóp Kos Horoszkóp Bika Horoszkóp Ikrek Horoszkóp Rák
Horoszkóp Oroszlán Horoszkóp Szűz Horoszkóp Mérleg Horoszkóp Skorpió
Horoszkóp Nyilas Horoszkóp Bak Horoszkóp Vízöntő Horoszkóp Halak
Bezár