Nyaralni jó, de...

- Írta: betegvagyok.hu

Nyaralni jó, de...

N­ya­ral­ni jó! De azért, akár itt­hon, akár kül­földön tölt­jük sza­ba­didőn­ket, nem árt, ha tás­kánk­ba tesszük „ú­ti­pa­ti­kán­kat” is. Mert bár­ mennyi­re szép­nek ígér­ke­zik az uta­zás, meg­le­pe­té­se­ket is tar­to­gat­hat szá­munk­ra. Mi la­pul­jon a bőrönd­ben, a ko­csi cso­mag­tar­tó­já­ban?

A leg­fon­to­sabb a rek­vi­zí­tu­mok so­rá­ban a fáj­da­lom­csil­la­pí­tó, mert bár­mi­kor el­kap­hat a fog­fá­jás, vagy a mig­rén. De láz­csil­la­pí­tót is vi­gyünk ma­gunk­kal, mert ami­lyen rap­szó­di­kus az idő­já­rás, már azon se cso­dál­koz­ha­tunk, ha nyár kö­ze­pén té­li­es­re for­dul. Gör­csol­dó, has­haj­tó, has­fo­gó nél­kül egy ta­pod­tat se men­jünk, s ne fe­­-led­kez­zünk meg az emész­tést könnyítő sze­rekről sem. Ez utób­bi cso­por­tot főként a kül­föld­re in­du­lók fi­gyel­mé­be aján­lom, hi­szen kül­hon­ban ne­héz el­len­áll­ni az íny­csik­lan­do­zó, ám­de is­me­ret­len alap­anya­go­kat, fű­sze­re­ket al­kal­ma­zó étels­pe­ci­a­li­tá­sok­nak.
Nya­ra­lás­kor ter­mé­sze­te­sen a na­po­zó­sze­rek­re is szük­ség van, no meg az ap­róbb sé­rü­lé­sek el­lá­tá­sá­hoz hasz­ná­la­tos ste­ril köt­szer­re, rag­ta­pasz­ra, fertőt­le­nítő­re.

Hozzászólások Szóljon hozzá!

Ellenőrző kód
Kérjük gépelje be a képen látható karaktereket! *

BejelentkezésRegisztráció
Elfelejtett jelszó

Szakértőink

dr. Kósa Zsolt dr. Kósa Zsolt szülész- nőgyógyász
dr. Felkai Péter dr. Felkai Péter utazásorvos
dr. Bálint Géza dr. Bálint Géza reumatológus
dr. Sáry Gyula dr. Sáry Gyula belgyógyász
dr. Nagy Andrea dr. Nagy Andrea gyermekorvos
dr. Buhály Mónika dr. Buhály Mónika gyógyszerész
dr. Káposzta Zoltán dr. Káposzta Zoltán neurológus
dr. Süli Ágota dr. Süli Ágota pszichiáter, pszichoterapeuta, gyermekterapeuta
dr. Sahin Péter dr. Sahin Péter gasztroenterológus
dr. Sánta Zsuzsa dr. Sánta Zsuzsa gyógyszerész
dr. Fekete Ferenc dr. Fekete Ferenc andrológus
dr. Apor Péter dr. Apor Péter belgyógyász, sportorvos
dr. Pataki Gergely dr. Pataki Gergely plasztikai sebész
Solymosi Dóra Solymosi Dóra dietetikus
Bujdosó Mara Bujdosó Mara pszichológus
Somogyi Andrea Somogyi Andrea pszichiáter
Szerelmes gondolatok

Milyen gyakran mondja el kedvesének, hogy szereti?


Horoszkóp

Horoszkóp Kos Horoszkóp Bika Horoszkóp Ikrek Horoszkóp Rák
Horoszkóp Oroszlán Horoszkóp Szűz Horoszkóp Mérleg Horoszkóp Skorpió
Horoszkóp Nyilas Horoszkóp Bak Horoszkóp Vízöntő Horoszkóp Halak
Bezár