Csöng a telefon

2010.11.02. - Írta: betegvagyok.hu

Csöng a telefon

Egy friss felmérés szerint az átlag amerikai polgár életéből két évet tölt telefonálással, s ennek jelentős része feleslegesen elvesztegetett idő, sikertelen próbálkozás. Fogadja meg az alábbi tanácsokat, hogy eredményesebb legyen, s az elérhetetlennek tűnő „illetékessel” is beszélni tudjon telefonon.


  1. Ha te­he­ti, ne te­le­fo­nál­jon a hét első, il­let­ve utol­só mun­ka­nap­ján. Hétfőn az em­ber­re rá­sza­kad az el­jö­vendő hét min­den gond­ja, pén­te­ken vi­szont már a hét­vé­ge bű­vö­le­té­ben él.
  2. Min­den egyes hí­vás­nál hagy­jon üze­ne­tet. Később még jól jö­het, hogy iga­zol­ni tud­ja, mi­lyen ki­tar­tó­an pró­bál­ko­zott.
  3. Ha üze­net­rög­zítő je­lent­ke­zik, ne ad­ja fel. Le­het, hogy az il­lető a má­sik vo­na­lon be­szél vagy ebé­del. Tíz perc múl­va hív­ja új­ra.
  4. Az üze­net­rög­zítőre las­san és ért­hetően mond­ja rá a ne­vét és a te­le­fon­szá­mát, ne csak az üze­net ele­jén, ha­nem a vé­gén is. Így a hí­vott el­lenőriz­he­ti, jól ír­ta-e le a szá­mot, anél­kül, hogy vissza­te­ker­né a sza­la­got.
  5. Ba­rát­koz­zon össze a tit­kárnővel. Je­gyez­ze meg a ke­reszt­ne­vét, és leg­kö­ze­lebb már azon szó­lít­sa. Így va­ló­szí­nű, hogy ő is oda­fi­gyel majd az ön ké­ré­sé­re, s meg­em­lí­ti a hí­vást a főnö­ké­nek.
Hozzászólások Szóljon hozzá!

Ellenőrző kód
Kérjük gépelje be a képen látható karaktereket! *

BejelentkezésRegisztráció
Elfelejtett jelszó

Szakértőink

dr. Felkai Péter dr. Felkai Péter utazásorvos
Solymosi Dóra Solymosi Dóra dietetikus
Bujdosó Mara Bujdosó Mara pszichológus
dr. Pataki Gergely dr. Pataki Gergely plasztikai sebész
dr. Sahin Péter dr. Sahin Péter gasztroenterológus
dr. Sánta Zsuzsa dr. Sánta Zsuzsa gyógyszerész
dr. Sáry Gyula dr. Sáry Gyula belgyógyász
dr. Nagy Andrea dr. Nagy Andrea gyermekorvos
dr. Káposzta Zoltán dr. Káposzta Zoltán neurológus
dr. Apor Péter dr. Apor Péter belgyógyász, sportorvos
dr. Fekete Ferenc dr. Fekete Ferenc andrológus
Somogyi Andrea Somogyi Andrea pszichiáter
dr. Kósa Zsolt dr. Kósa Zsolt szülész- nőgyógyász
dr. Bálint Géza dr. Bálint Géza reumatológus
dr. Süli Ágota dr. Süli Ágota pszichiáter, pszichoterapeuta, gyermekterapeuta
Szerelmes gondolatok

Milyen gyakran mondja el kedvesének, hogy szereti?


Horoszkóp

Horoszkóp Kos Horoszkóp Bika Horoszkóp Ikrek Horoszkóp Rák
Horoszkóp Oroszlán Horoszkóp Szűz Horoszkóp Mérleg Horoszkóp Skorpió
Horoszkóp Nyilas Horoszkóp Bak Horoszkóp Vízöntő Horoszkóp Halak
Bezár