Jogi nyilatkozat

A Promenade Publishing House Kft tájékoztatja Önt, hogy honlapjainak látogatása egyben az alábbi feltételek elfogadását is jelenti:

A Promenade Publishing House Kft honlapjai, illetve annak tartalma szerzői védelem alá esik. A Promenade Publishing House Kft előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos bármely oldal tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, terjeszteni, átdolgozni.
A www.betegvagyok.hu portálon elérhető tartalom eltérő megjelölés vagy utalás hiányában a Promenade Publishing House Kft szellemi alkotását, illetve szerzői jogvédelem alá tartozó művét képezi, külön írásbeli engedélyének hiányában kizárólag a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően használható fel. Az ilyen felhasználás kizárólag személyes célból történhet és jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja.

A Promenade Publishing House felelősséget nem vállal azokért az esetlegesen bekövetkező közvetlen vagy közvetett károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a honlap használatából, annak nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.
Továbbá kiadónkat nem terheli felelősség a www.betegvagyok.hu portálon található és ott elérhető anyagok használatáért és a használat következményeiért, továbbá a honlap tartalmának pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentességéért vagy zavartalan működéséért.

A honlapon számos más oldalra elvezető link található. E weboldalak tartalmáért és szolgáltatóik adatkezelési, gyakorlatáért nem vállalunk felelősséget.
A Promenade Publishing House Kft minden erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a oldalain közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, a nem vállalunk szavatosságot a jelen portálon keresztül nyújtott információkért, és fenntartjuk a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtsunk végre. A Promenade Publishing House Kft nem vállal felelősséget a portálon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért.

 

Adatvédelmi nyilatkozat

Jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza az általunk üzemeltetett www.betegvagyok.hu portál és hozzá kapcsolódó portál felhasználói által szolgáltatott személyes adatok védelmével kapcsolatos irányelveket. A jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza továbbá azon rendelkezéseket is, melyek meghatározzák, hogy a Promenade Publishing House Kft. milyen célokra, és miként használja fel az orvos látogatói által rendelkezésére bocsátott adatokat, illetve azt, hogy hogyan biztosítja ezen személyes adatok jogszabályoknak megfelelő megőrzését és védelmét.

A www.betegvagyok.hu portál szakmai cikkeinek eléréséhez előfeltétel egy regisztrációs forma kitöltése, melynek kitöltésével az orvos látogató hozzájárul, hogy cégünk a megadott adatokat az 1992. évi LXIII. törvény előírásainak megfelelően kezeli.
A www.betegvagyok.hu szolgáltatásait kizárólag regisztrált orvosok vehetik igénybe, ezért a regisztráció során az orvos nevét, elérhetőségét, a hozzá tartozó szakterület(einek) nevét és az orvos elérhetőségeit, illetve a felhasználó által megadott e-mail címet, valamint a választott felhasználói nevet és jelszót kéri, illetve tárolja. A regisztráció során rendelkezésre bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá. A látogatók a regisztráció során a valóságnak, illetve a tényleges állapotnak megfelelő adatokat kötelesek szolgáltatni.

A regisztráció által, a felhasználási feltételek elfogadásával a regisztráló nyilatkozatot tesz arról, hogy orvos. Az orvos felhasználó a regisztráció során megadott egyedi azonosítót és az ehhez tartozó jelszót nem adhatja meg laikus (nem orvos) felhasználónak.

Jelen nyilatkozat kialakításakor kiemelten figyelembe vettük (i.) a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, (ii.) az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, valamint (III.) a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzatának a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletében foglaltakat.

A honlap üzemeltetése során figyelembe vesszük és alkalmazzuk a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz- ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvényt, valamint az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök reklámozásáról és ismertetéséről szóló 11/2007. (III.06.) Egészségügyi minisztériumi rendelet előírásait, továbbá a MAGYOSZ-IGYE Etikai Kódexének rendelkezéseit, valamint a reklámpiacon kialakult gyakorlatot.

A Promenade Publishing House Kft birtokába kerülő, a www.betegvagyok.hu látogatóihoz kapcsolódó, személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, károsításával vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett esetleges károkért felelősséget nem vállalunk, azokért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős.

Minden nem tárgyalt jogi hivatkozással kapcsolatban a magyarországi jogszabályokat és hatósági döntéseket tartjuk irányadónak.

Oldalunk sütiket használ, melyek segítségül szolgálnak, hogy információkat tároljunk Önről. Ezek a rövid szöveges üzenetek a böngészőjében kerülnek tárolásra, így lényegesen leegyszerűsödik a webhely által tartalmazott szolgáltatások kezelése. Használatukkal a saját, személyes beállításai lépnek életbe a weboldal soron következő látogatása esetén.
 

Nyereményjáték szabályzat


A jelen nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Promenade Publishing House Kft. (a továbbiakban: Szervező) által a 2013-es évben meghirdetett Nyereményjátékokra (továbbiakban Játék vagy Nyeremény játék) vonatkozik.
A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.
Az egyes játékok egyedi szabályait a játékhoz tartozó Játékleírás tartalmazza. A Játékleírás minden esetben a játék mellett található.


A Játékban résztvevő személyek


A Játékban részt vehet minden 18. évet betöltött természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos). A Játékban való részvételhez szükséges, hogy a Játékos hozzájáruljon adatai közvetlen üzletszerzésre (DM) történő felhasználásához. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)
A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
• a Promenade Publishing House Kft. munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.); • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.


Sorsolás


A Játékosok között a sorsolás minden esetben a véletlenszerűség elve alapján történik, 3 tagból álló sorsolási bizottság előtt, melyről jegyzőkönyv készül.


Nyertesek értesítése


A Szervező a sorsolás eredményéről e-mailben értesíti a nyerteseket. A nyeremények másra át nem ruházhatóak, és pénzre át nem válthatóak.
A Játékos a Játékra való regisztrációval kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen nyereményjáték részvételi szabályzatát és adatkezelési feltételeit. A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.


Szakértőink

dr. Apor Péter dr. Apor Péter belgyógyász, sportorvos
Bujdosó Mara Bujdosó Mara pszichológus
Solymosi Dóra Solymosi Dóra dietetikus
dr. Sahin Péter dr. Sahin Péter gasztroenterológus
dr. Fekete Ferenc dr. Fekete Ferenc andrológus
dr. Süli Ágota dr. Süli Ágota pszichiáter, pszichoterapeuta, gyermekterapeuta
Somogyi Andrea Somogyi Andrea pszichiáter
dr. Felkai Péter dr. Felkai Péter utazásorvos
dr. Káposzta Zoltán dr. Káposzta Zoltán neurológus
dr. Pataki Gergely dr. Pataki Gergely plasztikai sebész
dr. Sánta Zsuzsa dr. Sánta Zsuzsa gyógyszerész
dr. Nagy Andrea dr. Nagy Andrea gyermekorvos
dr. Kósa Zsolt dr. Kósa Zsolt szülész- nőgyógyász
dr. Bálint Géza dr. Bálint Géza reumatológus
dr. Sáry Gyula dr. Sáry Gyula belgyógyászBezár