dr. Sáry Gyula

dr. Sáry Gyula belgyógyász

Tapolcán születtem, apai ágon kiskereskedő, anyain iparos családból, 1928-ban. Négy elemi osztályt szülővárosomban látogattam, majd a negyediket Bécsben megismételtem nyelvtanulás végett. Nyolc osztályos gimnáziumot a Keszthelyi Premontrei Katolikus Főgimnáziumban érettségivel zártam 1947-ben. Apám javaslatára iratkoztam be a Közgazdaságtani Egyetemre, de egy év lezárása után otthagytam, mert marxista főiskolává alakították. Mivel a megpályázott orvoskarra nem vettek át, parkolópályán négy évet dolgoztam és nyomdász gépmesterként már sikeresen felvételiztem a Szegedi Orvostud. Egyetemen. A négy éves kihagyás alatt Kapi-Králik Gyula orgonaművésznél, majd a Zenei Konzervatóriumban Sugár Rezsőnél zeneelméletet tanultam, mert zongorázni gyerekként már itthon elkezdtem.

Felvétel után, 1952-ben indultak az orvosi tanulmányaim és 1958-ban fejeztem be. Még, mint egyetemista kerültem  Dr Prof. Jancsó Miklós meghívására 1956-ban egyetemi gyakornoknak tanszékére, a Gyógyszerhatástani Intézetbe. Mivel belgyógyászi szakképesítést kívántam elnyerni, a II. Számú Belgyógyászati Klinikára léptem át. Közben évfolyamtársnőmmel házasságot kötöttünk és szülővárosom kórházának két orvosra kiírt pályázatára, lakáshoz jutással elfoglaltuk a megkapott állásokat. Itt készültünk fel a szakorvosi képesítésre, amit 1953-ban elnyertünk. Ezután feleségem véradó állomás vezető főorvosa, én rövid körzeti szolgálat után újra meghívással megkaptam az Ajka Városi Kórház III. Belgyógyászati Osztályának osztályvezetői státuszát. Onnan mentem nyugállományba hatvan évesen. Azonban megkeresésre fél állásban kapóra jött eredeti kórházam, a Tapolcai Kórház Sebészeti osztályán, belgyógyász konziliáriusi status. Így maradtam az orvosi pályán hetven éves koromig.

Mivel az osztályvezetői beosztás ideológiai képzettséghez is kötve volt, esti egyetem nappali tagozatán elvégeztem az esztétikai tanári tanulmányokat, tanári oklevél megkapásával. Ez a választás szükséges volt, hogy segítségével publikációimat folyóiratoknál, könyveimet kiadóknál elhelyezzem. Orvosi tárgyú írásaimmal és személyesen így jelen lehettem a MOK orvosetikai kollégiumának munkájában./Látleletben publikált írások./ 

 

Fontosabb publikációk

Művészet 1972 Michelangelo orvos szemmel. Esszé gyűjtemény, folyamatosan.
Vigília 1973 Veszprémi Egyházmegyei Gyűjtemény, Gótikus Krisztus, Gótikus Madonna
Nimród Vadászlap, folyamatosan elbeszélések.
Az időről és az erdőről. /Vadászelbeszélések.1988/
Az erdőről és az eltűnt időről./ Elbeszélések./
Az  elveszett erdőről és a megtalált időről./ Elbeszélések./
Új vadászat. /Elbeszélések./
Üres helyek trófeái. / Esszék a vadászatról./
Tanulmányok Fekete Istvánról.
Királyi Művészet / Esszé a szabadkőművességről./
Titivillus. Kisregény Kalligram. A puska. Novella ugyanott. Apolló. Művészeti esszé, ugyanott.
Több száz kisebb publikációm különböző periodikákban az elmúlt évtizedekben jelentek meg.


Szakértőink

dr. Süli Ágota dr. Süli Ágota pszichiáter, pszichoterapeuta, gyermekterapeuta
dr. Felkai Péter dr. Felkai Péter utazásorvos
dr. Sahin Péter dr. Sahin Péter gasztroenterológus
dr. Sáry Gyula dr. Sáry Gyula belgyógyász
dr. Bálint Géza dr. Bálint Géza reumatológus
dr. Káposzta Zoltán dr. Káposzta Zoltán neurológus
Somogyi Andrea Somogyi Andrea pszichiáter
dr. Kósa Zsolt dr. Kósa Zsolt szülész- nőgyógyász
dr. Pataki Gergely dr. Pataki Gergely plasztikai sebész
dr. Sánta Zsuzsa dr. Sánta Zsuzsa gyógyszerész
dr. Apor Péter dr. Apor Péter belgyógyász, sportorvos
Bujdosó Mara Bujdosó Mara pszichológus
Solymosi Dóra Solymosi Dóra dietetikus
dr. Nagy Andrea dr. Nagy Andrea gyermekorvos
dr. Fekete Ferenc dr. Fekete Ferenc andrológusBezár