A bölcsőhalálról

2010.09.29.

A bölcsőhalálról

A bölcsőhalál, amit Csecsemőkori Hirtelen Halál Szindrómának is neveznek, általában egy és öt hónapos kor közötti csecsemőknél fordul elő. Alvás közben hirtelen következik be. Szerencsére azonban viszonylag ritka. Mivel egyelőre senki nem tudja, hogy pontosan mi okozza a bölcsőhalált, megelőzésére biztos módszer nincs. Számos tanulmányt végeztek, amelyek azt mutatják, hogy néhány egyszerű elővigyázatossági lépéssel jelentősen csökkenthető a bölcsőhalál kockázata.

­Test­hely­zet al­vás­kor­


A kö­zel­múlt­ban vég­zett ta­nul­má­nyok egy­ér­tel­mű­en ki­mu­tat­ták, hogy a bölcső­ha­lál gyak­rab­ban for­dul elő a has­ra fek­te­tett ba­bák kö­zött. Ha gyer­me­kü­ket meg­fe­lelő test­hely­zet­ben rak­ják le alud­ni, csök­kent­he­tik a bölcső­ha­lál koc­ká­za­tát. Al­vás­hoz az aláb­bi test­hely­ze­tek va­la­me­lyi­két ja­va­sol­juk:

  • há­ton,
  • ol­dalt fek­ve: úgy, hogy az ágy­hoz kö­ze­lebb lévő ke­zü­ket elő­re ki­nyújt­va meg­aka­dá­lyoz­zák a ba­ba has­ra for­du­lá­sát.

­Nem kell attól tartanunk, hogy a baba a hátán fekve hányhat és megfulladhat. Ennek előfordulására nincsen bizonyítékunk.
Egyes babák különleges ápolást igényelnek vagy, olyan egészségügyi problémájuk lehet, amely miatt hason kell fektetni őket. Erre vonatkozóan mindig a kezelőorvos ad pontos felvilágosítást.
Ha a gyermeke eddig hason fekve aludt, próbálja meg háton vagy oldalt fekve altatni. Elképzelhető azonban, hogy a baba ezt nem kedveli és nehezen szokja meg az új testhelyzetet. Ez esetben nem tanácsos az új alvási helyzet túlzott erőltetésével zaklatni.
A megfelelő alvási testhelyzetnek csak addig van jelentősége, amíg a csecsemők megfordulnak. Ezt követően nyugodtan hagyhatjuk, hogy a számukra kényelmes helyzetben aludjanak.

 

Hő­mér­sék­let­

 

A babákat melegen kell tartani, de nem szabad túlmelegíteniőket. Abban a szobában, ahol a csecsemő alszik, olyan legyen a hőmérséklet, hogy Ön is kényelmesen érezze magát.
Könnyű takarókat használjanak, amelyekkel szükség szerint be-, vagy kitakarhatják a babát. Ne használjanak paplant vagy olyan pólyákat, amelyek túl melegek lehetnek és könnyen betakarhatják a csecsemő fejét. A lázas babákat kevés takaróval vagy takaró nélkül fektessék le.

 

Füst­men­te­sen!­

 

A csecsemő számára alakítson ki egy füstmentes területet. A baba közelében soha nem dohányozzanak. Még jobb azonban, ha a családjukban senki nem dohányzik.
Ha Önnek úgy tűnik, hogy a csecsemője nincs jól, minél hamarabb forduljon orvoshoz!
A bölcsőhalál okait továbbra is kutatják. Ne feledjék: viszonylag ritka jelenség, így semmiképpen ne engedjék, hogy a bölcsőhaláltól való félelem megfossza Önöket az első hónapok örömeitől.

 

­To­váb­bi in­for­má­ci­ó:
Fővá­ro­si Ön­kor­mány­zat He­im Pál Gyer­mek­kór­ház – Ren­del­őin­té­zet
­Pa­to­ló­gi­ás Új­szü­lött-, Cse­csemő- és Gyer­mek-­bel­gyó­gyá­sza­ti osz­tály
C­se­csemőko­ri Hir­te­len Ha­lál Szűrő­köz­pont

Hozzászólások Szóljon hozzá!

Ellenőrző kód
Kérjük gépelje be a képen látható karaktereket! *

BejelentkezésRegisztráció
Elfelejtett jelszó

Szakértőink

dr. Sánta Zsuzsa dr. Sánta Zsuzsa gyógyszerész
Solymosi Dóra Solymosi Dóra dietetikus
dr. Kósa Zsolt dr. Kósa Zsolt szülész- nőgyógyász
dr. Nagy Andrea dr. Nagy Andrea gyermekorvos
dr. Felkai Péter dr. Felkai Péter utazásorvos
dr. Apor Péter dr. Apor Péter belgyógyász, sportorvos
dr. Süli Ágota dr. Süli Ágota pszichiáter, pszichoterapeuta, gyermekterapeuta
dr. Káposzta Zoltán dr. Káposzta Zoltán neurológus
dr. Bálint Géza dr. Bálint Géza reumatológus
Somogyi Andrea Somogyi Andrea pszichiáter
dr. Sahin Péter dr. Sahin Péter gasztroenterológus
dr. Pataki Gergely dr. Pataki Gergely plasztikai sebész
dr. Sáry Gyula dr. Sáry Gyula belgyógyász
Bujdosó Mara Bujdosó Mara pszichológus
dr. Fekete Ferenc dr. Fekete Ferenc andrológus
Szerelmes gondolatok

Milyen gyakran mondja el kedvesének, hogy szereti?


Horoszkóp

Horoszkóp Kos Horoszkóp Bika Horoszkóp Ikrek Horoszkóp Rák
Horoszkóp Oroszlán Horoszkóp Szűz Horoszkóp Mérleg Horoszkóp Skorpió
Horoszkóp Nyilas Horoszkóp Bak Horoszkóp Vízöntő Horoszkóp Halak
Bezár