Mit vigyünk magunkkal a kórházba?

2010.11.02. - Írta: Dr. Benkő András (fül-orr-gégész)

Mit vigyünk magunkkal a kórházba?

Amikor kórházba kell vonulni, az általában hirtelen meglepetésként éri az embert. Azt sem tudjuk, hová kapjunk, mit csomagoljunk össze, mire lesz szükség. Az esetek többségében úgy véljük, ha valami otthon maradt volna, semmi gond, majd családtagjaink utánunk hozzák. Az alábbi összeállítás nem csak „csomagolólista”: emellett egy kicsit a kórházi etikettről is szól.

 • Ne fe­lejt­sük ott­hon a tár­sa­da­lom­biz­to­sí­tá­si iga­zol­ványt (amit tb kár­tyá­nak ne­vez­nek) és sze­mély­azo­nos­sá­gi iga­zol­vá­nyun­kat!
 • Fel­tét­le­nül hoz­zuk ma­gunk­kal a ré­gi zá­ró­je­len­té­se­ket, azo­kat ren­dez­zük idő­ren­di sor­rend­be!
 • Le­he­tő­leg csak a leg­szük­sé­ge­sebb dol­go­kat hozzunk ma­gunk­kal, ne fe­led­jük, a kór­ház nem üdü­lő!
 • Hoz­zunk ma­gunk­kal evő­esz­közt és po­ha­rat, tisz­tál­ko­dá­si sze­re­ket, tö­rül­kö­zőt, szap­pant, vagy tus­für­dőt, fog­ke­fét, fog­kré­met és WC pa­pírt, pa­pír­szal­vé­tát, be­teg­mos­da­tás­hoz mos­dó­kesz­tyűt!
 • Nem­csak a tisz­tál­ko­dás­ról, de a száj­ápo­lás­ról se fe­led­kez­zünk meg!
 • Se­gít­sünk be­teg­tár­sa­in­kon!
 • Ék­sze­re­in­ket hagy­juk ott­hon!
 • Ha eset­leg rossz a han­gu­la­tunk, ne ra­gas­­szuk át be­teg­tár­sa­ink­ra!
 • Rossz szo­ká­sa­in­kat hagy­juk ott­hon!
 • Tart­suk be az or­vo­sok és az ápo­ló­nők uta­sí­tá­sa­it!
 • Fe­les­le­ge­sen ne za­var­juk az ápo­ló sze­mély­ze­tet!
 • Ne hagy­juk el ma­gun­kat, kö­ves­sünk el min­dent a mi­előb­bi gyógy­ulás ér­de­ké­ben, fo­gad­juk meg or­vo­sa­ink uta­sí­tá­sa­it!
 • Le­he­tő­ség sze­rint egy­szer­re csak egy-két lá­to­ga­tót fo­gad­junk!
 • Csak fél­han­go­san hall­gas­suk a rá­di­ót, hogy ne za­var­juk be­teg­tár­sa­ink nyu­gal­mát!
   
Hozzászólások Szóljon hozzá!

Ellenőrző kód
Kérjük gépelje be a képen látható karaktereket! *

BejelentkezésRegisztráció
Elfelejtett jelszó

Szakértőink

dr. Sánta Zsuzsa dr. Sánta Zsuzsa gyógyszerész
dr. Káposzta Zoltán dr. Káposzta Zoltán neurológus
dr. Süli Ágota dr. Süli Ágota pszichiáter, pszichoterapeuta, gyermekterapeuta
Bujdosó Mara Bujdosó Mara pszichológus
dr. Fekete Ferenc dr. Fekete Ferenc andrológus
dr. Pataki Gergely dr. Pataki Gergely plasztikai sebész
Solymosi Dóra Solymosi Dóra dietetikus
dr. Bálint Géza dr. Bálint Géza reumatológus
dr. Kósa Zsolt dr. Kósa Zsolt szülész- nőgyógyász
dr. Sáry Gyula dr. Sáry Gyula belgyógyász
dr. Apor Péter dr. Apor Péter belgyógyász, sportorvos
dr. Felkai Péter dr. Felkai Péter utazásorvos
dr. Sahin Péter dr. Sahin Péter gasztroenterológus
dr. Nagy Andrea dr. Nagy Andrea gyermekorvos
Somogyi Andrea Somogyi Andrea pszichiáter
Szerelmes gondolatok

Milyen gyakran mondja el kedvesének, hogy szereti?


Horoszkóp

Horoszkóp Kos Horoszkóp Bika Horoszkóp Ikrek Horoszkóp Rák
Horoszkóp Oroszlán Horoszkóp Szűz Horoszkóp Mérleg Horoszkóp Skorpió
Horoszkóp Nyilas Horoszkóp Bak Horoszkóp Vízöntő Horoszkóp Halak
Bezár