Stresszoldó fürdő

2011.09.28.

Stresszoldó fürdő

Nincs csodálatosabb élmény, mint egy zimankós, hólepte téli napon, a délutáni szánkózás és hógolyózás után elmerülni egy kád forró fürdővízben.
Fek­vő hely­zet­ben tes­tünk ke­vés­bé ter­he­lő­dik, mint ál­lás köz­ben. A láb­fej, a láb és a hát­iz­mok el­er­nyed­nek, s kön­­nyeb­bé vá­lik a le­ve­gő­vé­tel is.

 

  • A víz­ben egyen­le­te­sen el­osz­ló hab­für­dő az egész test­fe­lü­le­ten ki­fej­ti “ál­dá­sos” ha­tá­sát.
  • A for­ró víz ki­tá­gít­ja a vér­edé­nye­ket, ez­ál­tal nyug­tat­ja a bőrt.
  • A für­dés az aro­ma­te­rá­pia egyik leg­ha­té­ko­nyabb for­má­ja, a for­ró víz, a gőz és az il­lat­anyag együt­tes ha­tá­sa meg­nyug­ta­tó él­ményt nyújt.
     

A me­leg meg­nyug­tat és gyó­gyít, de ugyan­ak­kor ár­tal­mas is le­het. A szív-, és ér­rend­sze­ri be­teg­ség­ben szen­ve­dők kü­lö­nö­sen ér­zé­ke­nyek a me­leg­re, de gyak­ran az egész­sé­ges em­be­rek szer­ve­ze­tét is meg­vi­se­li a túl for­ró für­dő.

  • A for­ró für­dő ma­xi­mum 15 per­cig tart­son, mi­vel a fo­ko­zott vér­ke­rin­gés mi­att ke­ve­sebb vér jut az agy­ba, s ez szé­dü­lés­hez, ros­­szul­lét­hez ve­zet­het. Ha túl hos­­szú ide­ig „áz­tat­juk” ma­gun­kat a for­ró víz­ben, bő­rünk ter­mé­sze­tes olaj- és zsír­tar­tal­ma csök­ken.
  • Száll­junk ki a kád­ból, ha kel­le­met­len ér­zé­sünk tá­mad, ha cső­lá­tást ér­zé­ke­lünk, vagy bő­rün­kön pi­ros pon­tok je­len­nek meg.
  • Ke­rül­jük, hogy a bőr köz­vet­le­nül érint­kez­zen a pat­ta­ná­sos vagy sé­rült bőr­rel, mert a hir­te­len hő­mér­sék­let­vál­to­zás bőr­pírt okoz­hat.
     
Hozzászólások Szóljon hozzá!

Ellenőrző kód
Kérjük gépelje be a képen látható karaktereket! *

BejelentkezésRegisztráció
Elfelejtett jelszó

Szakértőink

dr. Süli Ágota dr. Süli Ágota pszichiáter, pszichoterapeuta, gyermekterapeuta
Solymosi Dóra Solymosi Dóra dietetikus
dr. Felkai Péter dr. Felkai Péter utazásorvos
dr. Kósa Zsolt dr. Kósa Zsolt szülész- nőgyógyász
dr. Sáry Gyula dr. Sáry Gyula belgyógyász
dr. Bálint Géza dr. Bálint Géza reumatológus
dr. Fekete Ferenc dr. Fekete Ferenc andrológus
dr. Nagy Andrea dr. Nagy Andrea gyermekorvos
Bujdosó Mara Bujdosó Mara pszichológus
dr. Pataki Gergely dr. Pataki Gergely plasztikai sebész
dr. Sahin Péter dr. Sahin Péter gasztroenterológus
dr. Apor Péter dr. Apor Péter belgyógyász, sportorvos
Somogyi Andrea Somogyi Andrea pszichiáter
dr. Sánta Zsuzsa dr. Sánta Zsuzsa gyógyszerész
dr. Káposzta Zoltán dr. Káposzta Zoltán neurológus
Szerelmes gondolatok

Milyen gyakran mondja el kedvesének, hogy szereti?


Horoszkóp

Horoszkóp Kos Horoszkóp Bika Horoszkóp Ikrek Horoszkóp Rák
Horoszkóp Oroszlán Horoszkóp Szűz Horoszkóp Mérleg Horoszkóp Skorpió
Horoszkóp Nyilas Horoszkóp Bak Horoszkóp Vízöntő Horoszkóp Halak
Bezár