Ünnepi hasfájás

- Írta: dr. Komáromi Zoltán, háziorvos

Címkék: hasfájás
Ünnepi hasfájás

Közeledik az év vége, amikor az egész éves fáradalmakat kipihenve családi-baráti körben több alkalom kínálkozik arra, hogy a fehér asztalnál ünnepeljünk. A magyar ember általában szeret jókat enni-inni, és a tapasztalat szerint gyakran nem gondol a sokszor kiszámítható következményekkel sem. Tovább növeli a helyzet rizikóját, hogy az ünnepek alatt általában csak az ügyeletek állnak a betegek rendelkezésére, és egy-egy Karácsony éjszakai, vagy szilveszteri ügyelet szinte nem győzi ellátni a betegeket.

Gyak­ran ta­lál­ko­zunk az ün­ne­pe­ket kö­ve­tő ren­de­lé­sen olyan pá­ci­en­sek­kel, akik so­kat tet­tek azért, hogy „be­te­gek le­hes­se­nek”. No nem mint­ha olyan jó vol­na be­teg­nek len­ni, az ün­ne­pe­ket vé­gig­szen­ved­ni, mind ma­guk, mind a csa­lád­juk nyu­gal­mát fel­bo­rí­ta­ni, még­is so­kan el­fe­led­kez­nek ar­ról, hogy a mér­ték­le­tes­ség és az elő­re­lá­tás sok­kal prak­ti­ku­sabb ilyen ese­tek­ben, mint a ku­li­ná­ris örö­mök fék­te­len él­ve­ze­te. Gyak­ran még a pa­nasz­men­tes, ma­gukat egész­sé­ges­nek tar­tó em­be­rek is ke­rül­nek olyan hely­zet­be, hogy „túl­et­ték ma­gu­kat”, va­la­mi „meg­ül­te a gyom­ru­kat”. Ezt ál­ta­lá­ban több­fo­gá­sos ebéd, vagy va­cso­ra után szok­tuk érez­ni.

Mi tör­té­nik?

A „ma­gya­ros” kony­ha sa­já­tos­sá­ga, hogy ked­ve­li a tar­tal­mas le­ve­se­ket, a zsí­ros-fû­sze­res hú­so­kat mind sült, mind főtt for­má­juk­ban, kö­rí­tés­ként ál­ta­lá­ban tész­tát, vagy krump­lit hasz­nál (ez utób­bit is gyak­ran süt­ve). A gyo­mor ka­pa­ci­tá­sa, fel­dol­go­zó ké­pes­sé­ge pe­dig vé­ges. Fő­leg ak­kor, ami­kor meg­fe­le­lő kör­nye­zet­ben, szin­te fo­lya­ma­to­san kell vé­gig­en­ni há­rom-négy fo­gást, majd a csa­lá­di-ba­rá­ti ün­ne­pek ha­gyo­má­nya­ként to­vább is moz­gás nél­kül kö­vet­ke­zik a be­szél­ge­tés, né­mi al­ko­hol kí­sé­re­té­ben.

Hol a hi­ba? Mit le­het ten­ni ez el­len?

A do­log a ter­ve­zés­sel kez­dő­dik. Az ün­ne­pi me­nü ös­­sze­ál­lí­tá­sá­nál, az elő­ké­szü­le­tek el­ső lé­pé­se­ként fel kell mér­ni, vé­gig kell gon­dol­ni, hogy csa­lá­dunk, ba­rá­ti kö­rünk tag­ja­i­nak mi­lyen be­teg­sé­ge van, ami spe­ci­á­lis di­é­tát, ét­ren­det kö­ve­tel meg. Ál­ta­lá­nos sza­bály, hogy ne a be­teg­nek kell­jen az asz­tal­nál „vá­lo­gat­ni” a szá­má­ra ká­ros éte­lek­ből, mi­vel ez egy­részt kel­le­met­len szá­má­ra, más­részt leg­több­ször az­zal vég­ző­dik: „most az egy­szer meg­pró­bál­ha­tod, nem lesz sem­mi baj...”. Sok­kal éssze­rûbb egy ün­ne­pi me­nüt úgy össze­ál­lí­ta­ni, hogy a „be­teg”-hez al­kal­maz­ko­dunk. Egész­sé­ges em­ber­nek sem­mi ba­ja nem lesz at­tól, ha szén­hid­rát­ban–zsír­ban sze­gé­nyebb, és­­sze­rû­en fû­sze­re­zett éte­le­ket fo­gyaszt, utá­na pe­dig ás­vány­vi­zet iszik ége­tett sze­szes ital he­lyett. A be­kal­ku­lá­lan­dó be­teg­sé­gek kö­zül ve­ze­tő he­lyen sze­re­pel­nek a szív-ér­ rend­sze­ri be­teg­sé­gek. Ma­gas vér­nyo­más, ko­szo­rú­ér be­te­gség, az agyi ke­rin­gés kü­lön­fé­le meg­be­te­ge­dé­sei ese­tén a be­teg le­he­tő­leg táp­lál­koz­zon mér­ték­le­te­sen, az éte­lek ke­vés zsírt, szén­hid­rá­tot és sót tar­tal­maz­za­nak. Hasz­nos szá­muk­ra, amen­­nyi­ben sok zöld­sé­get, sa­lá­tát, kön­­nyen emészt­he­tő ko­lesz­te­rin­sze­gény hú­so­kat (ba­rom­fi, hal) esz­nek.

Hozzászólások

Caseycudge | 2017-01-19 00:18

wh0cd801711 [url=http://diclofenac-50mg.party/]diclofenac 50mg[/url] [url=http://buymedrol.site/]buy medrol[/url] [url=http://avana11.top/]for more[/url] [url=http://buyserpina.space/]serpina[/url] [url=http://prednisone-20-mg.gdn/]prednisone on line[/url] [url=http://motrin-pm.bid/]motrin ib[/url] [url=http://clindamycin-phosphate.cricket/]clindamycin[/url] [url=http://phenergan-online.bid/]phenergan 25 mg[/url]

RalphEVich | 2017-09-07 23:20

free samples of cialis in canada buy cialis online cialis reçetesiz alınır mı [url=http://cialisxrm.com/]cialis generico bogota [/url]

Felipefup | 2017-09-20 12:52

global pharmacy canada canadian pharmacy buying drugs canada [url=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?cialis]cialis[/url] canada online pharmacies viagra prices

Felipefup | 2017-09-21 06:10

cialis online northwest pharmacy prescription drugs without doctor approval [url=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?azithromycin-500]azithromycin 500[/url] no prescription online pharmacy viagra for sale uk only

Matthewmig | 2017-09-21 10:48

buy prescription drugs canada canadian online pharmacies canadian discount pharmacy [url=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?generic-tadalafil]generic tadalafil[/url] canada pharmacies without script where to buy cialis

Matthewmig | 2017-09-21 16:57

my canadian pharmacy Jerrysmomb canadadrugs.com pharmacy [url=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?metoprolol-vs-atenolol]metoprolol vs atenolol[/url] buy prescription drugs online side effects of lasix

Matthewmig | 2017-09-22 00:34

online drugstore canadian online pharmacies canadian pharmacies online [url=http://canadianpharmacyrxbsl.com/?viagras]viagras[/url] onlinecanadianpharmacy.com cipro antibiotic

Crowell | 2018-01-04 03:21

payday loans online bad credit online loans online loans direct lenders payday loans

Pike | 2018-01-27 02:49

weight loss pills over the counter appetite suppressants top diet pills diet pills that really work weight loss medications

Andersen | 2018-02-05 09:18

slimming pills prescription weight loss medication weight loss supplements for women best appetite suppressants best diet pills to lose weight

Grillo | 2018-02-13 09:11

top diet pills weight loss pills for women appetite suppressants weight loss injections diet pills that work

nbnrfxmSiz | 2018-03-21 17:27

[url=https://bitcoinstock.us.com]bitcoin stock[/url] where to trade bitcoin how do i buy bitcoin stock

Anjmjhergy | 2018-03-21 20:40

http://dkjshye7s632.com There are certainly lots of details like that to take into consideration. That could be a nice point to carry up. I offer the ideas above as basic inspiration however clearly there are questions just like the one you deliver up where crucial thing might be working in sincere good faith. I don?t know if best practices have emerged around things like that, but I'm positive that your job is clearly recognized as a good game. Both girls and boys really feel the impression of just a moment’s pleasure, for the remainder of their lives.

Loretta Bellasis | 2019-02-10 02:52

Forced Sharon's body to burn a total of 41 pounds of pure fat ... Without killing herself at the health club Without depriving herself Without taking any type of hazardous supplements Without ever feeling starving All while adhering to a tasty welght loss strategy developed by a world-renowned previous Marine recognized for his cutting-edge results ... Go here to obtain the offer: https://51347kia9nxs6s73k-qemqvc3d.hop.clickbank.net/
Szóljon hozzá!

Ellenőrző kód
Kérjük gépelje be a képen látható karaktereket! *

BejelentkezésRegisztráció
Elfelejtett jelszó

Szakértőink

dr. Káposzta Zoltán dr. Káposzta Zoltán neurológus
dr. Pataki Gergely dr. Pataki Gergely plasztikai sebész
Bujdosó Mara Bujdosó Mara pszichológus
dr. Kósa Zsolt dr. Kósa Zsolt szülész- nőgyógyász
Solymosi Dóra Solymosi Dóra dietetikus
dr. Nagy Andrea dr. Nagy Andrea gyermekorvos
dr. Bálint Géza dr. Bálint Géza reumatológus
dr. Sánta Zsuzsa dr. Sánta Zsuzsa gyógyszerész
dr. Fekete Ferenc dr. Fekete Ferenc andrológus
dr. Süli Ágota dr. Süli Ágota pszichiáter, pszichoterapeuta, gyermekterapeuta
Somogyi Andrea Somogyi Andrea pszichiáter
dr. Sáry Gyula dr. Sáry Gyula belgyógyász
dr. Apor Péter dr. Apor Péter belgyógyász, sportorvos
dr. Felkai Péter dr. Felkai Péter utazásorvos
dr. Sahin Péter dr. Sahin Péter gasztroenterológus
Szerelmes gondolatok

Milyen gyakran mondja el kedvesének, hogy szereti?


Horoszkóp

Horoszkóp Kos Horoszkóp Bika Horoszkóp Ikrek Horoszkóp Rák
Horoszkóp Oroszlán Horoszkóp Szűz Horoszkóp Mérleg Horoszkóp Skorpió
Horoszkóp Nyilas Horoszkóp Bak Horoszkóp Vízöntő Horoszkóp Halak
Bezár