Cseppentés a gyerek szemébe

2010.11.04. - Írta: betegvagyok.hu

Címkék: szem
Cseppentés a gyerek szemébe

Ha a gyerek szemét valami izgatja, vagy kisebb fertőzést kapott, valószínűleg szemcseppet vagy szemkenőcsöt rendel az orvos. Amikor a szemébe cseppentünk, ne várjuk el, hogy ebben együttműködjön, és nyugodtan nyitva tartsa a szemét. Mivel reflexesen pislognia kell, így elfordítja a fejét, amint közeledni látja a cseppentőt.

Fek­tes­sük a gye­re­ket az ölünk­be. Ha már elég nagy ah­hoz, hogy együtt­mű­köd­jön, fek­tes­sük ha­nyatt az ágy­ra. Szív­juk fel a csep­pentőbe a meg­fe­lelő mennyi­sé­gű ol­da­tot. Bal ka­run­kat fon­juk a gye­rek kö­ré, hogy ke­zünk a gye­rek ar­cá­nak ma­gas­sá­gá­ban le­gyen. A mu­ta­tó-, és a hü­vely­kuj­junk­kal fi­no­man nyis­suk szét a szem­hé­ja­it. Tart­suk a csep­pentőt 5-6 cm-re a szem fö­lé, az­után vár­juk meg, míg a gye­rek pis­log egyet. Aho­gyan pis­log, csep­pent­sük az ol­da­tot a sze­me külső sar­ká­ba.
Még né­hány má­sod­per­cig fek­tes­sük, ez­alatt az ol­dat szét­ter­jed a szem­go­lyó egész fe­lü­le­tén. Majd a má­sik szem­be is csep­pent­sünk az ol­dat­ból ugyan­ez­zel a mód­szer­rel.
A szem­csep­pek meg­le­hetősen rö­vid ide­ig tá­rol­ha­tók: ezért so­ha­se te­gyük el a ma­ra­dé­kot későbbi fel­hasz­ná­lás­ra, a ke­ze­lés ide­je alatt pe­dig tá­rol­juk hűtőszek­rény­ben.
Mi­vel a szem­fertőzé­sek na­gyon ra­gá­lyo­sak, so­ha­se hasz­nál­jon két csa­lád­tag kö­zös csep­pentőt. 

Hozzászólások Szóljon hozzá!

Ellenőrző kód
Kérjük gépelje be a képen látható karaktereket! *

BejelentkezésRegisztráció
Elfelejtett jelszó

Szakértőink

dr. Pataki Gergely dr. Pataki Gergely plasztikai sebész
dr. Sahin Péter dr. Sahin Péter gasztroenterológus
Solymosi Dóra Solymosi Dóra dietetikus
Somogyi Andrea Somogyi Andrea pszichiáter
dr. Apor Péter dr. Apor Péter belgyógyász, sportorvos
dr. Felkai Péter dr. Felkai Péter utazásorvos
Bujdosó Mara Bujdosó Mara pszichológus
dr. Kósa Zsolt dr. Kósa Zsolt szülész- nőgyógyász
dr. Sánta Zsuzsa dr. Sánta Zsuzsa gyógyszerész
dr. Káposzta Zoltán dr. Káposzta Zoltán neurológus
dr. Süli Ágota dr. Süli Ágota pszichiáter, pszichoterapeuta, gyermekterapeuta
dr. Sáry Gyula dr. Sáry Gyula belgyógyász
dr. Nagy Andrea dr. Nagy Andrea gyermekorvos
dr. Fekete Ferenc dr. Fekete Ferenc andrológus
dr. Bálint Géza dr. Bálint Géza reumatológus
Szerelmes gondolatok

Milyen gyakran mondja el kedvesének, hogy szereti?


Horoszkóp

Horoszkóp Kos Horoszkóp Bika Horoszkóp Ikrek Horoszkóp Rák
Horoszkóp Oroszlán Horoszkóp Szűz Horoszkóp Mérleg Horoszkóp Skorpió
Horoszkóp Nyilas Horoszkóp Bak Horoszkóp Vízöntő Horoszkóp Halak
Bezár