Időskori elbutuláshoz is vezethet a halláskárosodás

2011.04.23. - Írta: DÁ

Időskori elbutuláshoz is vezethet a halláskárosodás

Amerikai kutatók bebizonyították, amit a szakemberek eddig is gyanítottak: a kezeletlen halláskárosodás a kor előrehaladtával nagy mértékben hozzájárulhat az időskori elbutuláshoz. Minél nagyobb fokban romlik valakinek a hallása, az illető annál nagyobb eséllyel szenved majd időskori demenciától, beleértve ebbe annak legismertebb fajtáját, az Alzheimer-kórt is. A két dolog összefüggésének felismerése új utakat nyithat meg a demencia elleni küzdelemben, ami emberek tízmillióinak életét keseríti meg a mindennapokban.

A halláskárosodás és a szellemi képességek időskori csökkenése közötti összefüggést eddig alighanem azért nem sikerült minden kétséget kizáróan bizonyítani, mert a két terület szakemberei viszonylag keveset egyeztettek egymással. A területen áttörést hozó vizsgálatokat egy célirányosan az öregedést kutató, több mint hat évtizede létező baltimore-i szakklinikán végezték el. A több mint két évtizeden át zajló kutatás során végre sikerült kimutatni a jelenségek között fennálló kapcsolatot.

A vizsgálatokat végző szakemberek 639 idős ember egészségi állapotának változásait kísérték figyelemmel évi vagy kétévi átfogó felülvizsgálatokkal. Megállapították: a résztvevők körében magasabb arányban szenvedtek időskori elbutulástól azok, akik már a kutatás kezdetén is rendelkeztek valamilyen szintű halláskárosodással. Minél súlyosabb fokban károsodott az illető hallása, annál inkább nőtt az évek múltával a demencia kockázata is.

A kutatók szerint rengeteg érintett nem foglalkozik a szükséges mértékben a halláskárosodással, mert a folyamat hosszadalmas, mondhatni alattomos. Sokakban nem is tudatosul, hogy romlik a fülük, még akkor sem, amikor orvosi vizsgálattal már kimutatható a károsodás, illetve az is megállapítható, hogy a probléma a későbbiekben akár sokkal komolyabbá is válhat.

Egyelőre ismeretlen, pontosan milyen módon erősíti egymást a két szóban forgó folyamat. A vizsgálatot végzők szerint az egyik lehetséges magyarázat, hogy a hangok megfelelő értelmezése hosszabb távon egyszerűen „túlterheli” a halláskárosodott emberek agyának megfelelő részeit, és ezáltal sokkal sérülékenyebbé válnak a demenciával szemben. Szintén hozzájárulhat az aggkori elbutuláshoz, hogy a csökkent hallású idős emberek szociálisan elszigetelődnek, hiszen nem tudnak megfelelően kommunikálni családjukkal, barátaikkal. Ez pedig bizonyítottan növeli az időskori elbutulás egyes fajtái, így például az Alzheimer-kór és egyéb kognitív rendellenességek kockázatát.

 

Hozzászólások

Deepthi | 2012-05-14 17:57

Kedves Sanyi!A folyamatos pozitedv hozze1e1lle1sod, leeekslde9sed lenyűgf6z, nagy f6rf6mmel tf6lt el! A precedz, a lehető legtf6bb re9szletre kiterjedő cikked szinte9n. Ezek miatt isme9t megprf3be1lok kisse9 hozze1szf3lni.A kf6zf6s praxisban a megfelelő sterilite1s, gusztusosse1g megtarte1sa nem ellenőrizhető, nem tudhatod ki milyen fogve1lade9kot kent bele a sze9kbe vagy az egyszer haszne1latos felszerele9s kfclső csomagole1se1ra. Eze9rt csak nagyon jf3 ismerősf6k esete9n van e9rtelme szerintem, ahol tudod a tf6bbi orvosrf3l is hogy vigye1znak tisztase1gra, maxime1lisan elkerfclik a fertőző anyagok sze9tkene9se9t. Amit ve9letlenfcl sze9tkentek azt f6sszetakaredtje1k, lefertőtlenedtik vagy kidobje1k amit szfckse9ges.Ha a legkisebb fertőze9svesze9ly maradt ute1nuk (pl Parvf3vedrusos,Szopornyice1s beteg ute1n) akkor erre figyelmeztetnek hogy ne pont oda tedd a cse1sze1rmetsze9ssel vile1grahozott kf6lykf6ket ahol a parvf3vedrusos, szopornyice1s kutye1t inffazif3zte1k,stb. ugyan ez utf3bbiak emberre nem vesze9lyesek, de anne1l vesze9lyesebbek az fajszfclf6ttekre! Leedrok egy szf6rnyű pe9lde1t a szemle9ltete9s kedve9e9rt nevek ne9lkfcl, tale1n senki sem se9rtődik meg e9rte! Azzal a ce9llal, hogy szeretne9m ha az lenne a kf6vetkezme9nye hogy a fertőze9svesze9lyesebb beavatkoze1sokne1l legale1bb talkummentes vizsge1lf3kesztyűt haszne1lna minden e1llatorvos aki f3vja az e9lete9t e9s a szeme9lye9ről alkotott pozitedv ke9pet! Sajnos Magyarorsze1gon az egyik leghedresebb e1llatorvosi inte9zme9nyben tapasztaltam hogy az e1ltalam egye9bke9nt szakmai tude1sa alapje1n tisztelt e1llatorvos a kolle9ge1je1t buzdedtotta hogy segedtsen a műtőasztalra fektetni egy kutye1t. Az adott kutya testfelszedne9n rf6pke re1ne9ze9sre 6-8 db e9lesen le1thatf3 10 forintos nagyse1gfa szőrhie1nyos terfclet volt le1thatf3, ami e1ltale1ban tf6bb hf3napja elhanyagolt Trichophiton gombe1s fertőze9s esete9n tapasztalhatf3. Amikor a sege9dkeze9sre felke9rt e1llatorvos kesztyűt ke9rt a feladathoz e9s ismertette hogy Trichophiton(zoonozis) gombe1ra erősen gyanfas az eset, akkor mosolyogva kf6zf6lte a felke9rő fe9l hogy ne izguljon legfeljebb bevesz egy kapszula Diflucan t e9s ke9sz. c9n olyan gombe1s betegse9ggel me9g nem tale1lkoztam amelyik elmfalt volna egy kapszula Diflucantf3l, a tf6bb kapszula gombaellenes gyf3gyszer legtf6bb fajte1ja pedig sfalyosan me1jke1rosedtf3 hate1sfa lehet! Azt me1r meg sem merem emledteni hogy a kollega milyen ese9llyel fogyelmeztetne re1 hogy mihez ne nyfalj, mit kent me9g f6ssze a fertőze9ssel. Azf3ta sem e9rtem a puszta ke9zzel vesze9lyes fertőző anyagba nyfalf3kat. Eze9rt fagy gondolom hogy hosszfa te1von ha nem akar ege9sz nap reszketni az ember a fertőze9sektől (zoonf3zisoktf3l is), Akkor csak olyan e1llatorvossal bfatorozzon f6ssze aki hozze1 hasonlf3 szednvonalfa higie9niai szabe1lyokkal dolgozik.A legnehezebb feladat a praxisomban mindig az volt hogy a fertőző beteget hozf3 kuncsaftot re1vegyem hogy a rendelőmben semmihez se e9rjen hozze1 a vizsge1lf3asztalon e9s az e1llate1n kedvfcl. Hogy ne kelljen ute1na fe9l napig fertőtlenedtenem az ege9sz rendelőmet. A fertőző beteg gazde1ja ne az ege9sz csale1dje1val je1rjon az e1llatorvoshoz, ne annyifele9 kenje9k a fertőze9st ahe1nyan vannak. Ha ezek ute1n me9g maradt olyan e1llatorvos aki legale1bb fagy vigye1z a te ege9szse9gedre is mint a saje1tje1ra, a te betegeidnek az ege9szse9ge9re mint a saje1t betegei ege9szse9ge9re, tiszte1ban van azzal hogy megfelelő elővigye1zatosse1ggal hogyan lehet egy e9s ugyanazon rendelőben egyme1s vesze9lyeztete9se ne9lkfcl dolgozni, akkor azzal e9rdemes f6sszebfatorozni.Soha nem felejtem el amikor az ultrahangke9szfcle9k zsinf3rjait nagy precedzite1ssal kibogoztam, megszabadedtottam a gordiuszi csomf3tf3l amit az engem megelőző e1llatorvos alkotott egy kf6zf6s inte9zme9nyben.Egy he9ttel ke9sőbb isme9t rajta volt a munke1t jelentősen akade1lyozf3, a mfaszert ke1rosedtf3 csomf3!Kf6zf6s lf3nak tfarf3s a he1ta, e1lledtf3lag! Ha csak ke9t e1llatorvos bfatorozik f6ssze, akkor kf6vethető hogy ki a ludas. He1rom e1llatorvos f6sszebfatoroze1sa esete9n csak akkor nem biztos az agyve9rze9s ha mindhe1rman rendkedvfcl ige9nyesek vagy rendkledvfcl ige9nytelenek. Ve9geredme9nyke9nt e9n a szf3lf3 praxisra szavazok. Aki amit kifizetődőnek tale1l azt csine1lja!Aki gazdag az lehet specialista, csontsebe9sz pe9lde1ul, ha mindenki hozze1 kfcldi a csontse9rfclteket akkor meg fog e9lni. Ha nem kfcldik hozze1 sokan a betegeket, mert fe9lnek hogy ottragadnak vagy csalf3dnak akkor a csontsebe9szeti műszereit ne9zegetheti egyedfcl ege9sz nap. Me9g egyszer engedd meg hogy tolme1csoljam mennyire nagyon tetszett nekem ez a fogorvosokrf3l edrt cikked!Kitűnő ege9szse9get kedve1nok neked!Aszen
Szóljon hozzá!

Ellenőrző kód
Kérjük gépelje be a képen látható karaktereket! *

BejelentkezésRegisztráció
Elfelejtett jelszó

Szakértőink

dr. Bálint Géza dr. Bálint Géza reumatológus
dr. Sánta Zsuzsa dr. Sánta Zsuzsa gyógyszerész
dr. Sahin Péter dr. Sahin Péter gasztroenterológus
dr. Fekete Ferenc dr. Fekete Ferenc andrológus
dr. Pataki Gergely dr. Pataki Gergely plasztikai sebész
dr. Sáry Gyula dr. Sáry Gyula belgyógyász
dr. Nagy Andrea dr. Nagy Andrea gyermekorvos
Solymosi Dóra Solymosi Dóra dietetikus
dr. Süli Ágota dr. Süli Ágota pszichiáter, pszichoterapeuta, gyermekterapeuta
dr. Káposzta Zoltán dr. Káposzta Zoltán neurológus
dr. Apor Péter dr. Apor Péter belgyógyász, sportorvos
Bujdosó Mara Bujdosó Mara pszichológus
dr. Kósa Zsolt dr. Kósa Zsolt szülész- nőgyógyász
dr. Felkai Péter dr. Felkai Péter utazásorvos
Somogyi Andrea Somogyi Andrea pszichiáter
Szerelmes gondolatok

Milyen gyakran mondja el kedvesének, hogy szereti?


Horoszkóp

Horoszkóp Kos Horoszkóp Bika Horoszkóp Ikrek Horoszkóp Rák
Horoszkóp Oroszlán Horoszkóp Szűz Horoszkóp Mérleg Horoszkóp Skorpió
Horoszkóp Nyilas Horoszkóp Bak Horoszkóp Vízöntő Horoszkóp Halak
Bezár