Ora et labora?

2011.03.27. - Írta: Sz.N.

Ora et labora?

Több évtizedes követéses vizsgálataik eredményeit összegezte nemrég megjelent könyvében két kutatópszichológus, Howard Friedman és Leslie Martin. A szerzők arra a megállapításra jutottak, hogy a nagyjából kielégítő, folyamatos, stabil munka, illetve a hasonló minőségű házasság lehet a biztosíték arra, hogy öreg napjainkban is vígan pelenkázzuk dédunokáinkat.

A kutatók szerint azok a férfiak, akik életük során végig házasságban élnek, jóval nagyobb valószínűséggel ünnepelhetik meg hetvenedik születésnapjukat, mint azok, akik elváltak – írja a német nyelvű Die Welt a könyv megjelenése kapcsán. Biztosítékot jelenthet a férfiaknál hetven gyertyára a tortán a stabil munkahely, illetve a tartós, mondhatni szüntelen munka is: azok a férfiak, akik végigdolgozzák életüket, és idős korukban sem hagynak fel vele, szintén magasabb kort érhetnek meg a kutatók szerint, mint akik nyugdíjas éveiket jól megérdemelt pihenéssel töltik.

A nőknél már közel sem ilyen egyértelmű a helyzet, legalábbis ami a házasságot illeti: a nők élettartamát, úgy tűnik, nem befolyásolja, házasságban élnek-e vagy sem – illetve ha mégis, valószínűleg nem azon a módon, ahogy a férfiaknál...

Ami az eredmények alapján viszont egészen egyértelműnek látszik, az az „Ora et labora” mondás igazsága, főképp, ha azt a protestáns erkölcsiség szerint értelmezzük: ugyanis a boldogság a kutatások alapján korántsem bizonyul garanciának, már ami a hosszú életkort illeti. Ugyanis a nemrégiben megjelent angol nyelvű könyv arról számol be, hogy az életútjukon a kutatók által kísért – azaz nyomon követett – , vidám természetű, optimista, az öröm megélésére nagy hajlamot mutató emberek bizony közel sem érnek meg olyan magas életkort, mint azok, akik az óvatosság, a céltudatosság és a munka jegyében élik mindennapjaikat.

Persze, az is meglehet, hogy a rövidebb életű boldogok jóval több örömet élnek meg és át rövidebb életük során, mint az akár igen magas életkornak örvendő mértékletes embertársaik – azonban ezt empirikusan alátámasztani ebben a kutatásban már nem igazán lehet...

Bezár