Janus arcú napsugár

Janus arcú napsugár

A Janus-arc kétszínűséget, kétarcúságot jelent, a kétarcúnak ábrázolt Janus isten után. A Nap is kiérdemli ezt a jelzőt, hiszen egyfelől éltető, másfelől halálos veszélyt hordozó sugarakat bocsát ki magából. Míg az emberiség ősidők óta a Naptól kapta a fényt és a meleget, a Nap révén tudta szervezete megszerezni a szükséges vitaminokat, addig nem feledkezhetünk meg romboló hatásáról sem, a leégésekről, az UV-sugarak allergiát okozó hatásáról.

Mert sajnos, manapság minden ötödik európai ember szenved a napallergiától, s ez az arány egyre növekszik. Az UVA sugarak behatolnak bőrünk legmélyebb rétegeiig, ahol megtámadják a bőr rugalmasságáért felelôs elasztin és kollagén rostokat, s ezáltal felgyorsítják az öregedési folyamatot.

Nem kevésbé veszélytelenek az UVB sugarak sem: ők a felelősek a leégésért. A túlzott napsugárzás hatására a sejtekben kórosan felszabadulnak a szabad gyökök, s ez sejtkárosodáshoz, ráncosodáshoz, a bőr idő előtti elöregedéséhez vezet. Ma már napozókrémek garmadája segít abban, hogy bőrünk megfelelő védelmet kapjon. Szükség is van erre, hiszen a nap sugárzó ereje változatlanul mindannyiunk lételeme: növeli a vérben lévő oxigén mennyiségét, serkenti a vérkeringést, élénkíti a D3 vitamin termelését, s ezáltal erősíti csontjainkat. Egyben szabályozza szervezetünk biológiai óráját, valamint serkenti a hormontermelést, s végül esztétikus barnaságot is eredményez... Tanácsunk, hogy aki az idén sem tud ellenállni a hódító-szépítő nap sugarainak, az fogadja meg a napozás „tízparancsolatát”:

  1. Ala­po­san ken­jük be ma­gun­kat a na­po­zó­szer­rel.
  2. Már ott­hon, a na­po­zás meg­kez­dé­se elôtt jó fél­­ó­rá­val ola­joz­zuk be bőrün­ket.
  3. Ha hu­za­mo­sabb ide­ig va­gyunk a na­pon, több­ször is ken­jük át tes­tün­ket, hi­szen a víz le­mos­sa, a fürdő­le­pedő le­dör­zsöli ró­­lunk a kré­met.
  4. Te­gyünk a fe­jünk­re ka­la­pot, sap­kát.­
  5. Az első na­po­zás­nál 15 perc­nél to­vább ne en­ged­jük süt­tet­ni ma­gun­kat.
  6. Ne na­poz­zunk a leg­for­róbb nap­szak­ban!
  7. Bár­mi­lyen tí­pu­sú a bő­rünk, fo­ko­za­to­san vál­toz­tas­suk a kü­lön­böző fak­tor­szá­mú krémet, min­­dig a leg­ma­ga­sabb vé­del­met biz­to­sí­tó­val kezd­jük a napozást.
  8. ­Na­po­zás köz­ben aján­la­tos sok gyü­möl­csöt, zöld­fé­lét en­ni, mert nagy me­leg­ben szer­ve­ze­tünk a szo­ká­sos­nál las­sab­ban emészt.­
  9. A­mi­kor már szép bar­ná­ra sül­tünk, nap­olaj he­lyett hasz­nál­ha­tunk nap­te­jet is.­
  10. A na­po­zás­kor ki­szá­radt bőrt hid­ra­tá­ló krém­mel, nyug­ta­tó, bőr­pu­hí­tó bal­zsam­mal ápol­juk.

Szakértőink

dr. Apor Péter dr. Apor Péter belgyógyász, sportorvos
dr. Bálint Géza dr. Bálint Géza reumatológus
dr. Pataki Gergely dr. Pataki Gergely plasztikai sebész
dr. Sahin Péter dr. Sahin Péter gasztroenterológus
Somogyi Andrea Somogyi Andrea pszichiáter
dr. Felkai Péter dr. Felkai Péter utazásorvos
dr. Nagy Andrea dr. Nagy Andrea gyermekorvos
dr. Káposzta Zoltán dr. Káposzta Zoltán neurológus
Bujdosó Mara Bujdosó Mara pszichológus
dr. Kósa Zsolt dr. Kósa Zsolt szülész- nőgyógyász
dr. Süli Ágota dr. Süli Ágota pszichiáter, pszichoterapeuta, gyermekterapeuta
dr. Fekete Ferenc dr. Fekete Ferenc andrológus
dr. Sáry Gyula dr. Sáry Gyula belgyógyász
dr. Sánta Zsuzsa dr. Sánta Zsuzsa gyógyszerész
Solymosi Dóra Solymosi Dóra dietetikusBezár